FANDOM


Tất cả mọi người! Wikia đã nói rằng tất cả các wiki nên có một quy định về COPPA có nghĩa là bạn không thể tiết lộ tuổi tác của bạn nếu bạn dưới 13 tuổi! Nếu chúng ta tìm ra, cho chúng tôi biết khi sinh nhật thứ 13 của bạn và chúng tôi sẽ chặn bạn cho đến khi đó! Nếu bạn là 12 trở xuống, không nói tuổi thật của mình! Nếu bạn đang rất ngang bướng thì bạn sẽ bị chặn cho 5 năm!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.