FANDOM


 • ErnestoAM

  Hi

  ngày 9 tháng 8 năm 2015 bởi ErnestoAM

  I'm from the english wiki, so sorry for well english. I may just only add images to galleries.

  Chi tiết >
 • Gà Con Tập Chơi

  Dự luật COPPA mới nhất

  ngày 31 tháng 12 năm 2014 bởi Gà Con Tập Chơi

  Tất cả mọi người! Wikia đã nói rằng tất cả các wiki nên có một quy định về COPPA có nghĩa là bạn không thể tiết lộ tuổi tác của bạn nếu bạn dưới 13 tuổi! Nếu chúng ta tìm ra, cho chúng tôi biết khi sinh nhật thứ 13 của bạn và chúng tôi sẽ chặn bạn cho đến khi đó! Nếu bạn là 12 trở xuống, không nói tuổi thật của mình! Nếu bạn đang rất ngang bướng thì bạn sẽ bị chặn cho 5 năm!

  Chi tiết >
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.