FANDOM


Background1
Ban ngày
Khu vực thứ nhất trong PvZPvZ: Journey to the West Peashooter1 Sunflower1 Cherry Bomb1 Wall-nut1 Potato Mine1 Snow Pea1 Chomper1 Repeater1
34 màn chơi - Mở khóa khi bắt đầu Zombie1 Flag Zombie1 Conehead Zombie1 Pole Vaulting Zombie1 Buckethead Zombie1
For the same area in Plants vs. Zombies 2, see Player's House (PvZ2).
Pvz logo stacked rgb

Ban ngày

Day
Một sân cỏ trống
Trò chơi Plants vs. Zombies
Số lượng
màn chơi
34 (10 Adventure Mode, 8 Mini-games, 8 Canceled mini-games, 1 Puzzle Mode, 3 Survival Mode, 3 Co-op Mode, 1 Versus Mode)
Cây cối mới Peashooter1 Sunflower1 Cherry Bomb1 Wall-nut1 Potato Mine1 Snow Pea1 Chomper1 Repeater1
Chỉ Online: Squash1
Zombie mới Zombie1 Flag Zombie1 Conehead Zombie1 Pole Vaulting Zombie1 Buckethead Zombie1
Mở khóa Ngay từ khi bắt đầu
Không gian >>

Ban ngày là khu vực có mười màn đầu tiên của Adventure Mode, và nó là khu vực dễ nhất trong trò chơi, ở tại nhà của người chơi. Bởi vì mặt trời rơi xuống từ bầu trời trên các màn đó, làm cho dễ tiếp cận đến lượng lớn cây trồng, nhưng không có nghĩa là bạn phải trồng nhiều có thể. Nó còn rơi ở Hồ bơi, và trên mái nhà. Ngay từ khi bắt đầu, sân cỏ của bạn chỉ có một hàng cỏ, và nếu tiếp tục thì lượng cỏ sẽ lát nhiều hơn. (ba ở 1-2 và 1-3 và năm từ 1-4 đến 1-10).

Màn này có tổng cộng 45 ô đất để bạn trồng. (9 cột và 5 hàng)

Cây mới

Cây dùng thường xuyên nhất ở các màn này là Peashooter, và không có nhiều zombie đến đó và khiến chúng phải đi. Còn nữa, Sunflower luôn luôn được dùng để tạo mặt trời và những cây khác như Cherry Bomb, Wall-nut, Potato Mine, Snow Pea, Chomper, và Repeater được tìm thấy ở khu vực này.

Zombie mới

Danh sách các màn

Adventure Mode

Màn Cây cối Zombie Số cờ
1-1 Peashooter1 Người chơi tự chọn* Zombie1Flag Zombie1* Không (Hai được thêm)
1-2 Peashooter1Sunflower1 Người chơi tự chọn* Zombie1Flag Zombie1 Một
1-3 Peashooter1Sunflower1Cherry Bomb1 Người chơi tự chọn* Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1 Một
1-4 Peashooter1Sunflower1Cherry Bomb1Wall-nut1 Người chơi tự chọn* Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1 Một
1-5 Wall-nut1Explode-o-nut1 Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1 (Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Newspaper Zombie1)* Một
1-6 Peashooter1Sunflower1Cherry Bomb1Wall-nut1Potato Mine1
Người chơi tự chọn*
Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1 Một
1-7 Peashooter1Sunflower1Cherry Bomb1Wall-nut1Potato Mine1Snow Pea1
Người chơi tự chọn*
Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1 Hai
1-8 Người chơi tự chọn Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Buckethead Zombie1 Một
1-9 Người chơi tự chọn Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1 Hai
1-10 Peashooter1Cherry Bomb1Wall-nut1Potato Mine1Snow Pea1Chomper1Repeater1 Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1 Hai (Ba dược thêm)

* - Sau khi chơi lần đầu.

Mini-games

Level Cây cối Zombie Số cờ
ZomBotany Người chơi tự chọn Peashooter Zombie1Wall-nut Zombie1 Hai
Wall-nut Bowling Wall-nut1Explode-o-nut1 Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Newspaper Zombie1 Hai
Slot Machine Peashooter1Sunflower1Wall-nut1Snow Pea1 Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Buckethead Zombie1 Ngẫu nhiên
Heavy Weapon Peashooter1Snow Pea1Repeater1Doom-shroom1Threepeater1Torchwood1Cattail1 Zombie1Flag Zombie1Pole Vaulting Zombie1Football Zombie1Pogo Zombie1Bungee Zombie1Gargantuar1Imp1 Hai (Ba của Zombie)
Seeing Stars Người chơi tự chọn Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Buckethead Zombie1 Ngẫu nhiên
Wall-nut Bowling 2 Wall-nut1Explode-o-nut1Giant Wall-nut1 Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Newspaper Zombie1Screen Door Zombie124pxBackup Dancer1 Ba
BOMB All Together! Cherry Bomb1Wall-nut1Potato Mine1Doom-shroom1Jalapeno1Coffee Bean1 Zombie1Buckethead Zombie1Newspaper Zombie1Football Zombie1Pogo Zombie1Ladder Zombie1Gargantuar1Imp1 Không
Homerun Derby Cherry Bomb1Wall-nut1Potato Mine1Chomper1Jalapeno1 Baseball Zombie1Catapult Baseball Zombie1 Không

† - Zombie tự phân chia, đặt thêm hay đi theo nhóm.

Mini-games bị hủy bỏ

Level Cây cối Zombie Số cờ
Art Challenge Wall-nut Người chơi tự chọn Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Buckethead Zombie1 Varies
Sunny Day Người chơi tự chọn Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Buckethead Zombie1Football Zombie1Jack-in-the-Box Zombie1 Bốn
Unsodded Người chơi tự chọn Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Buckethead Zombie1 Bốn
Big Time Người chơi tự chọn Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Buckethead Zombie1Screen Door Zombie1Football Zombie1Jack-in-the-Box Zombie1 Bốn
Art Challenge Sunflower Người chơi tự chọn Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Buckethead Zombie1 Varies
Ice Level Peashooter1Cherry Bomb1Wall-nut1Potato Mine1Snow Pea1Chomper1Repeater1 Không None
Can You Dig It? Peashooter1Wall-nut1 Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1 Ba
Squirrel Wall-nut1 Zombie1 None

Puzzle Mode

Level Cây cối Zombie Số cờ
Last Stand: Day Snow Pea1Repeater1Wall-nut1Chomper1Torchwood1Spikeweed1Potato Mine1Cherry Bomb1 Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Football Zombie1 Năm

Survival Mode

Level Zombie Số cờ
Survival: Day Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Newspaper Zombie1Screen Door Zombie1Football Zombie124pxBackup Dancer1 Năm
Survival: Day (Hard) Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Newspaper Zombie1Screen Door Zombie1Football Zombie124pxBackup Dancer1Zomboni1Jack-in-the-Box Zombie1Balloon Zombie1Digger Zombie1Pogo Zombie1Ladder Zombie1Catapult Zombie1Gargantuar1Imp1Trash Can Zombie2Mười
Survival: Day (Endless) Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Newspaper Zombie1Screen Door Zombie1Football Zombie124pxBackup Dancer1Zomboni1Jack-in-the-Box Zombie1Balloon Zombie1Digger Zombie1Pogo Zombie1Bungee Zombie1Ladder Zombie1Catapult Zombie1Gargantuar1Imp1Giga-gargantuar1 Vô hạn

‡ - Chỉ dành cho máy tính bàn.

Co-op Mode

Level Zombie Số cờ
Co-op Day Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1 Hai
Co-op Hard Day Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Newspaper Zombie1Screen Door Zombie1Football Zombie124pxBackup Dancer1Zomboni1Jack-in-the-Box Zombie1Balloon Zombie1Digger Zombie1Pogo Zombie1Ladder Zombie1Catapult Zombie1Gargantuar1Imp1Trash Can Zombie2 Mười
Co-op Bowling Zombie1Flag Zombie1Conehead Zombie1Pole Vaulting Zombie1Buckethead Zombie1Zomboni1Zombie Bobsled Team1Gargantuar1Imp1 Ba

Khác

Versus Mode

Chiến thuật

Ở khu vực này, hầu hết bạn sẽ gặp zombie bình thường. Zombie phổ biến này rất dễ bị tiêu diệt, cần 10 phát đậu, một cây Peashooter có thể tiêu diệt nó. Flag Zombie chỉ xuất hiện khi có đợt phản công lớn, nhưng Peashooter cũng đối phó được. Conehead Zombie thì khó khăn hơn khi tiêu diệt một chút vì có cái mũ giao thông trên đầu nó, hai Peashooter làm việc cùng nhau sẽ có khả năng tiêu diệt nó trước khi nó đến quá gần (một cây Peashooter chỉ gây ra một zombie nhưng không thể gây ra nhiều zombie cùng một lúc). Pole Vaulting Zombie nhảy qua cây đầu tiên nó gặp và cũng khá là nhanh, không được dùng Wall-nut để ngăn chặn nó. Thay vào đó là trồng một cây Sunflower hay Potato Mine để làm cho nó nhảy sớm, sau đó lại đi chậm dần đi. Buckethead Zombie là zombie khó tiêu diệt nhất; dùng Cherry Bomb, Chomper, hoặc Potato Mine để tiêu diệt, hoặc dùng sự kết hợp của hai Peashooter và Snow Pea (một cây Snow Pea đủ cân hết cả thảy, không cần phải hai cây)

Ghi chú: Nấm sẽ ngủ ngày trong thời gian này, bạn có thể đánh thức nó bằng Coffee Bean, bạn sẽ không thể có ngay vì phải đánh đến gần giữa các màn Mái nhà. Bạn có thể bắt đầu sử dụng chiến thuật này ngay sau khi chiến thắng chế độ chơi chính lần đầu.

Âm nhạc

Plants vs Zombies Soundtrack Day Stage

Plants vs Zombies Soundtrack Day Stage

Âm nhạc ban ngày

Âm thanh Nội dung
Plants vs Zombies Soundtrack (Day Stage)
Ban ngày


Thông tin cơ sở

Xem thêm

Cây ban ngày yêu thích nhất của bạn là gì?
 
1
 
7
 
2
 
0
 
0
 
1
 
0
 
5
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 13:09 ngày 16 tháng 11 năm 2015 , và cho đến nay đã có 16 bỏ phiếu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.