FANDOM


Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Thư viện ảnh.
96px
Đến trang này để xem.
96px
Tài liệu bản mẫu (đối với bản mẫu trên, đôi lúc bị ẩn.)[Sửa đổi] [Làm mới]
Bản mẫu này dùng để ghi thư viện ảnh của một bài viết. Sử dụng cú pháp {{Thư viện ảnh}} để sử dụng.
Nhấn vào Bản mẫu:Thư viện ảnh/doc để có thể thay đổi nội dung. (Làm sao để hoạt động?)
Sửa đổi xong? Nhấn vào đây để làm mới tài liệu!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.