FANDOM


[[File:{{{Game}}}.png|center|90px]] Hộp thông tin cây cối/Tiêu chuẩn
[[File:|center]]
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời {{{sun}}}
Tốc độ
khôi phục
{{{recharge}}}
Thống kê trong trò chơi
{{{flavor text}}}


Tài liệu bản mẫu (đối với bản mẫu trên, đôi lúc bị ẩn.)[Sửa đổi] [Làm mới]
Rất tiếc, bản mẫu này không có bất kỳ tài liệu nào!

Hãy trợ giúp nó bằng cách viết một chút nội dung cho tài liệu bản mẫu này.
Nhấn vào Bản mẫu:Hộp thông tin cây cối/Tiêu chuẩn/doc để có thể thay đổi nội dung. (Làm sao để hoạt động?)
Sửa đổi xong? Nhấn vào đây để làm mới tài liệu!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.