FANDOM


Plants vs. Zombies
Winter Melon
Winter Melon1
Winter Melon gây sát thương mạnh và làm chậm một nhóm zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 200 (+300)
Tốc độ
khôi phục
Rất chậm
Sát thương Rất mạnh
Tốc độ
tấn công
1/2x
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Ném qua chướng ngại vật
Khả năng
đặc biệt
Dưa băng gây sát thương và làm chậm zombie
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 4 sát thương cơ bản mỗi 3 giây
Sát thương lan tỏa 1.5 sát thương cơ bản trong diện tích 3x1 ô
Mở khóa Hoàn thành Adventure Mode, $10,000
Nâng cấp của Melon-pult
Winter Melon tries to calm his nerves. He hears zombies approach. Will he make it? Will anyone make it?

PvZ2
Winter Melon
Winter Melon2
Winter Melon gây sát thương mạnh và làm chậm một nhóm zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 500
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Mạnh
Tốc độ
tấn công
1/2x
Diện tích 3x3
Tầm đánh Ném qua chướng ngại vật
Khả năng
đặc biệt
Các zombie trúng đạn sẽ cử động chậm lại
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 4 sát thương cơ bản mỗi 3 giây
Sát thương lan tỏa 2 sát thương cơ bản trong diện tích 3x3 ô
Mở khóa Hoàn thành Wild West - Ngày 24
Mở khóa (Trung Quốc) Mua với 600.000 đồng
Thu thập 10 mảnh ghép Winter Melon
Trang phục
Winter Melon Costume2 Winter Melon Tophat2 WinterMelonSummerCostume
You may recognize Winter Melon's voice from such incredible documentaries as "It's Cold Up Here," "Ice Bingo," and "Surfin' Swedes."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.