FANDOM


Plants vs. Zombies
Tall-nut
Tall-nut1
Tall-nut có tác dụng như một bức tường thành kiên cố, ngăn không cho zombie bay qua.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 125
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Sức khỏe Rất cao
Khả năng
đặc biệt
Ngăn không cho zombie nhảy qua
Thống kê trong trò chơi
Sức khỏe 144 phát cắn
Mở khóa Hoàn thành Màn 3-8
People wonder if there's a rivalry between Wall-nut and Tall-nut. Tall-nut laughs a rich baritone laugh. "How could there be anything between us? We are brothers. If you knew what Wall-nut has done for me..." Tall-nut's voice trails off and he smiles knowingly.

PvZ2
Tall-nut
Tall-nut2
Tall-nut có tác dụng như một bức tường thành kiên cố, ngăn không cho zombie bay qua.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 125
Tốc độ
khôi phục
Khá chậm
Sức khỏe Rất Cao
Khả năng
đặc biệt
Chặn Imp bị ném về phía mình
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Hoàn thành Wild West - Wild West - Ngày 18
Mở khóa (Trung Quốc) Mua với giá 200000 đồng
Thu thập 10 mảnh ghép Tall-nut
Trang phục
Tall-nut Costume2 Tall-nutSummerCostume
Tall-nut is opening a chain of stores for Tall and Taller gentlemen. "I'll shell out the savings to you!"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.