FANDOM


Plants vs. Zombies
Squash
Squash1
Squash đè nát zombie nào đến gần nó nhất.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 50, 75 (Versus Mode)
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Sát thương Cực mạnh
Tầm đánh Gần, tiêu diệt tất cả zombie bị đè dưới chân
Công dụng Dùng một lần
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 90 sát thương cơ bản cho tất cả zombie chịu ảnh hưởng
Mở khóa Hoàn thành Màn 3-1
"I'm ready!" yells Squash. "Let's do it! Put me in! There's nobody better! I'm your guy! C'mon! Whaddya waiting for? I need this!"

PvZ2
Squash
Squash2
Squash đè nát zombie nào đến gần nó nhất.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 50
Tốc độ
khôi phục
Khá chậm
Sát thương Cực mạnh
Sức khỏe Khá
Diện tích Tất cả zombie khác gần mục tiêu
Tầm đánh Gần
Công dụng Dùng một lần
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 90 sát thương cơ bản cho tất cả zombie chịu ảnh hưởng
Mở khóa NA: $2.99 · EU: €2.69
UK: £1.99 · TR: ₺6.49
AU: $3.79 · PL: 12,38zł
BRL: R$5,99
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 5 sao ở Wild West
Thu thập 10 mảnh ghép Squash
Trang phục
Squash Costume2
Squash is actually his stage name. His birth name was Tracy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.