FANDOM


Plants vs. Zombies
Spikeweed
Spikeweed1
Spikeweed chọc thủng lốp và tấn công bất cứ zombie nào đi qua.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 100
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường
Tầm đánh Tất cả zombie giẫm phải
Khả năng
đặc biệt
Không thể bị ăn bởi zombie
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương cơ bản mỗi 1 giây
Mở khóa Hoàn thành Màn 3-6
Trồng trên Chỉ trên mặt đất
Nâng cấp Spikerock
Hockey is Spikeweed's obsession. He's got box seat season tickets. He keeps close track of his favorite players. And he consistently cleans up in the office hockey pool. Just one problem: he's terrified of pucks.

PvZ2
Spikeweed
Spikeweed2
Spikeweed phá hủy các đồ vật lăn và tấn công zombie đi qua.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 100
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Nhanh
Diện tích Một ô
Khả năng
đặc biệt
Không thể bị ăn bởi zombie
Đặc biệt Bị đè nát bởi đồ vật lăn
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 0,5 sát thương cơ bản mỗi 0,526 giây
Mở khóa Hoàn thành Pirate Seas - Ngày 6
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 10 sao trong Pirate Seas (bản Trung Quốc)
Thu thập 10 mảnh ghép Spikeweed
Trang phục
Spikeweed Costume2
Although Spikeweed grew up on the seedy side of town, his acupuncture business has been blooming.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.