FANDOM


Plants vs. Zombies
Snow Pea
Snow Pea1
Snow Pea bắn đậu băng có khả năng vừa gây sát thương, vừa làm chậm zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 175
150 (Versus Mode)
100 (Heavy Weapon)
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường
Sức khỏe Bình thường
Khả năng
đặc biệt
Làm chậm zombie
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương cơ bản mỗi 1,5 giây
Mở khóa Hoàn thành Màn 1-6
Folks often tell Snow Pea how "cool" he is, or exhort him to "chill out." They tell him to "stay frosty." Snow Pea just rolls his eyes. He's heard 'em all.

PvZ2
Snow Pea
Snow Pea2
Snow Pea bắn đậu băng khiến zombie khó di chuyển.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 150
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Thẳng
Khả năng
đặc biệt
Làm lạnh zombie bị trúng đạn
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương cơ bản mỗi 1,5 giây
Mở khóa USA: $3.99 · EU: €3.59
UK: £2.49 · TR: ₺8.49
AU: $4.99 · PL: 16,52zł
BR: R$7,99
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 10 mảnh ghép Snow Pea
Trang phục
Snow Pea Costume2 SnowPeaThirdCostume Snow Pea Hat1
As a professional table tennis player, in the off-season he also enjoys skiing, playing the bongos, and spelunking.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.