FANDOM


Plants vs. Zombies
Potato Mine
Potato Mine1
Potato Mine có sức mạnh nổ tung, nhưng chúng cần một lúc để trồi lên. Bạn phải trồng nó trước mặt zombie. Chúng sẽ nổ nếu bị zombie chạm.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 25
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Sát thương Khủng khiếp
Tầm đánh Toàn bộ zombie trong diện tích nhỏ
Công dụng Dùng một lần, cần thời gian để hoạt động
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 90 sát thương bình thường
Mở khóa Chiến thắng Màn 1-5
Trồng trên Sân cỏ hoặc Flower Pot
Some folks say Potato Mine is lazy, that he leaves everything to the last minute. Potato Mine says nothing. He's too busy thinking about his investment strategy.

PvZ2
Potato Mine
Potato Mine2
Potato Mine phát nổ khi trồi lên, nhưng chúng cần thời gian để kích hoạt, hãy trồng chúng phía trước đám zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 25
Tốc độ
khôi phục
Khá chậm
Sát thương Khủng khiếp
Diện tích Ô
Tầm đánh Cận chiến
Công dụng Dùng một lần, cần thời gian để hoạt động
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 90 sát thương bình thường
Mở khóa Chiến thắng Player's House - Ngày 3
Trang phục
Potato Mine Costume2 Potato Mine2 Costume2
Believe it or not, SPUDOW! did not happen overnight. Having been forced to try out new catchphrases and focus testing as many variations as possible (Tubular? Really?), Potato Mine weeded out the competition to stick with what he knows best.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.