FANDOM


Plants vs. Zombies
Peashooter
Peashooter1
Peashooter là loại cây phòng thủ đầu tiên của bạn. Chúng bắn những viên đậu để tấn công Zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 100
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Thẳng
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương bình thường mỗi 1,5 giây
Mở khóa Ngay từ lúc bắt đầu
How can a single plant grow and shoot so many peas so quickly? Peashooter says, "Hard work, commitment, and a healthy, well-balanced breakfast of sunlight and high-fiber carbon dioxide make it all possible."

PvZ2
Peashooter
Peashooter2
Peashooter là loại cây phòng thủ đầu tiên của bạn. Chúng bắn những viên đậu để tấn công Zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 100
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường
Tầm đánh Thẳng
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương bình thường mỗi 1,5 giây
Mở khóa Ngay từ lúc bắt đầu
Trang phục
Franken Pea Masked Pea
"What is it like being famous?" asked the Peashooter while sipping his bottled water, "I can't talk right now, I'm finishing my merchandising deal. Hold my fir coat."

Plants vs. Zombies- All Stars
豌豆射手
(Hán Việt: Peashooter)
Peashooter2
Cây tấn công thẳng, tấn công kẻ địch bằng cách bắn đậu.
Loại Tấn công
Hệ Mộc
Plant Food Phóng một loạt viên đậu tấn công 13 lần.
Kết hợp Dùng Droplet Shooter hoặc nâng cấp, máu Peashooter +10%
Dùng Old StumpWall-nut hoặc nâng cấp, tỷ lệ bạo kích và phòng thủ Peashooter +10%
Mở khóa Ngay từ lúc bắt đầu
Nâng cấp

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.