FANDOM


Plants vs. Zombies
Kernel-pult
Kernel-pult1
Kernel-pult phóng hạt ngô và cục bơ vào zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 100
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Yếu (hạt ngô), bình thường (cục bơ)
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Ném qua chướng ngại vật
Khả năng
đặc biệt
Cục bơ làm đơ zombie
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương bình thường mỗi 3 giây (hạt ngô)
2 sát thương bình thường mỗi 3 giây (cục bơ)
Mở khóa Hoàn thành Màn 5-2
Nâng cấp Cob Cannon
Kernel-pult is the eldest of the Pult brothers. Of the three of them, Kernel is the only one who consistently remembers the others' birthdays. He bugs them about it a little, too.

PvZ2
Kernel-pult
Kernel-pult2
Kernel-pult phóng hạt ngô và cục bơ vào zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 100
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Yếu (hạt ngô), bình thường (cục bơ)
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Ném qua chướng ngại vật
Khả năng
đặc biệt
Cục bơ làm đơ zombie
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương bình thường mỗi 3 giây (hạt ngô)
2 sát thương bình thường mỗi 3 giây (cục bơ)
Mở khóa Hoàn thành Pirate Seas - Ngày 1
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập đủ 5 mảnh ghép Kernel-pult
Mua với giá 100 kim cương trong thời gian giới hạn
Trang phục
Kernel-pult Costume2 Kernelpult Clown Costume Kernelpultspring Kernelpultcostume3 Kernelpultcostume2 Kernel-pultBirthdayzCostume
While working as an usher at the local movieplex, he saw "Fried Green Tomatoes" and found his higher calling. He packed up his husks, his kernels, his butter, and enlisted.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.