FANDOM


Plants vs. Zombies
Jalapeno
Jalapeno1
Jalapeno tiêu diệt cả một hàng zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 125
Tốc độ
khôi phục
Rất chậm
Sát thương Cực mạnh
Tầm đánh Một hàng
Công dụng Dùng một lần, ngay lập tức
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 90 sát thương cơ bản cho tất cả mục tiêu chịu ảnh hưởng
Mở khóa Hoàn thành Màn 3-5
"NNNNNGGGGG!!!!!!!!" Jalapeno says. He's not going to explode, not this time. But soon. Oh, so soon. It's close. He knows it, he can feel it, his whole life's been leading up to this moment.

PvZ2
Jalapeno
Jalapeno2
Jalapeno tiêu diệt cả một hàng zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 125
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Sát thương Cực mạnh
Diện tích Một hàng
Công dụng Dùng một lần, ngay lập tức
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 90 sát thương cơ bản cho tất cả mục tiêu chịu ảnh hưởng
Mở khóa US: $3.99 · EU: €3.59
UK: £2.49 · TR: ₺8.49
AU: $4.99 · PL: 12.38zł
BRL: R$5,99
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 38 sao ở Wild West
Thu thập 10 mảnh ghép Jalapeno
Trang phục
Jalapeno Costume2
This jalapeno is one spicy character by day and The Macramé Vigilante by night. You might be wondering what his secret weapons is... it's knots.

[[Category:Bản mẫu hộp thông tin]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.