FANDOM


Plants vs. Zombies
Imitater
Imitater1
Imitater cho phép bạn sử dụng hai cây cùng lúc trong một màn!
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời Như cây copy
Tốc độ
khôi phục
Như cây copy
Sát thương Như cây copy
Sức khỏe Bình thường (biến hình)
Như cây copy (sau khi biến hình)
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Sau khi chiến thắng Adventure Mode, giá $30,000
Trồng trên Như cây copy
"I remember the Zombie Wars back in '76," says Imitater in a raspy, old-man's voice. "Back then, we didn't have all these fancy peashooters and jalapenos. All we had was guts. Guts and a spoon."

PvZ2
Imitater
Imitater2
Imitater cho phép bạn sử dụng hai cây cùng lúc trong một màn!
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời Như cây copy
Tốc độ
khôi phục
Như cây copy
Sát thương Như cây copy
Sức khỏe Bất tử (biến hình)
Như cây copy (sau khi biến hình)
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa NA: $2.99 · EU: €3.59
UK: £2.49 · TR: ₺8.49
AU: $4.99 · PL: 12,38zł
BRL: R$5,99
Mở khóa (Trung Quốc) Phần thưởng hàng ngày, thu thập 10 mảnh ghép Imitater
Having studied French Theater at Julienne, the Imitater went to the streets with his art, and has perfected his technique he calls "Potato stuck in a box".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.