FANDOM


Plants vs. Zombies
Hypno-shroom
Hypno-shroom1
Khi một zombie ăn phải Hypno-shroom, nó sẽ quay lại và tấn công zombie khác giúp người chơi.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 75
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Công dụng Dùng một lần, ngay lập tức
Khả năng
đặc biệt
Khiến zombie trở thành quân mình
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Hoàn thành Màn 2-5
Ngủ suốt ban ngày
"Zombies are our friends," asserts Hypno-shroom. "They're badly misunderstood creatures who play a valuable role in our ecology. We can and should do more to bring them round to our way of thinking."

PvZ2
Hypno-shroom
Hypno-shroom2
Khi zombie ăn phải Hypno-shroom, chúng sẽ quay lại tấn công zombie khác giúp người chơi.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 125
75 (bản Trung Quốc)
Tốc độ
khôi phục
Khá chậm
Diện tích Đơn lẻ
Khả năng
đặc biệt
Khiến zombie trở thành quân mình
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa NA: $3.99 · EU: €3.59
UK: £2.49 · TR: ₺8.49
AU: $4.99 · PL: 16,52zł
BRL: R$7,99
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 10 mảnh ghép Hypno-shroom
Thu thập 79 saoDark Ages
Trang phục
Hypno-shroom Costume2
Hypno-shroom has no trouble persuading zombies to fight on behalf of the plants. But he has yet to convince one to cluck like a chicken. "One day," he says. "One day."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.