FANDOM


Plants vs. Zombies
Hộp thông tin Fume-shroom
Fume-shroom1
Fume-shroom phun khói độc và có thể bắn xuyên qua cánh cửa.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 75
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường, xuyên qua được khiên
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Tất cả zombie trong diện tích 1x4 ô
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Hoàn thành Màn 2-2
Ngủ suốt ban ngày
"I was in a dead-end job producing yeast spores for a bakery," says Fume-shroom. "Then Puff-shroom, bless 'im, told me about this great opportunity blasting zombies. Now I really feel like I'm making a difference."

PvZ2
Hộp thông tin Fume-shroom
Fume-shroom2
Fume-shroom phun khói độc tấn công toàn bộ zombie trong tầm bắn của nó.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 125
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Khá
Diện tích 1x4
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 2 sát thương cơ bản mỗi 2 giây
Mở khóa Hoàn thành Dark Ages - Đêm 4
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 10 mảnh ghép Fume-shroom.
Trang phục
Fume-shroom Costume2
"I think of myself as a pretty confident shroom and an all-around fungi," says Fume-shroom. "But sometimes, when I'm eating Plant Food, I hear them chuckling. I hear them calling me 'Balloon-shroom'. I don't think they know how much that hurts."

Plants vs. Zombies- All Stars
大喷菇
(Hán Việt: Nấm bự)
Fume-shroomAS
Bắn bào tử mỗi lượt
Loại Dũng cảm
Hệ Thủy
Nâng cấp
(+1)
Vũ khí ?
Áo giáp ?
Trang phục Perfect Ribbon
Giá mặt trời ?
Nâng cấp
(+2)
Vũ khí ?
Áo giáp ?
Trang phục Perfect Ribbon
Giá mặt trời ?
Nâng cấp
(+3)
Vũ khí ?
Áo giáp ?
Trang phục Perfect Ribbon
Giá mặt trời ?
Nâng cấp
(+4)
Vũ khí ?
Áo giáp ?
Trang phục Perfect Ribbon
Giá mặt trời ?
Kết hợp Best Partner
Với Spikeweed hoặc nâng cấp của nó, Sát thương của Puff-shroom +10%
Mushroom Family
Với Irascible MushroomIce-shroom hoặc nâng cấp của chúng, Puff-shroom tăng +10% bạo kích và +20% máu.
Mở khóa Nâng cấp từ Scaredy-shroom

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.