FANDOM


Plants vs. Zombies
Explode-o-nut
Explode-o-nut1
Phiên bản có khả năng phát nổ của Wall-nut
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời Không có
Tốc độ
khôi phục
Không có
Thống kê trong trò chơi
Khả năng khác Phát nổ tương tự như Cherry Bomb khi đụng trúng phải một zombie
Xuất hiện lần đầu ở Màn 1-5

PvZ2
Explode-O-Nut
Explode-O-Nut2
Explode-O-Nut giúp bảo vệ các cây khác, và khi lớp vỏ của nó bị phá hủy, nó sẽ phát nổ và tiêu diệt zombie.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 50
Tốc độ
khôi phục
Khá chậm
Sức khỏe Rất Cao
Thống kê trong trò chơi
Khả năng khác Phát nổ khi bị ăn
Nhược điểm Explorer Zombie2 Imp Dragon Zombie2 Turquoise Skull Zombie2 Super-Fan Imp2 Mecha-Football Zombie2 Excavator Zombie2 Punk Zombie2
Mở khóa NA: $2.99 · EU: €2.69
UK: £1.99 · TR: ₺6.49
AU: $4.49 · PL: 12,38zł
MEX: $39.00 · BRL: R$5,99
ID: Rp45,000 · PHIL: ₱135.07
Trang phục
Explode-O-Nut Costume
"My only regret," says Explode-O-Nut, "is that I have but one chewy center full of nitroglycerine to give in defense of this lawn."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.