FANDOM


Plants vs. Zombies
Chomper
Chomper1
Chomper có khả năng ăn thịt zombie, nhưng dễ bị tổn thương khi đang nhai.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 150
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Thời gian
nạp lại
42 giây
Sát thương Cực mạnh
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Hai ô
Đặc biệt Mất nhiều thời gian nhai
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 2 sát thương cơ bản mỗi 1,5 giây (đối với Gargantuar1)
Thời gian tải 42 giây
Mở khóa Hoàn thành Màn 1-7
Chomper almost got a gig doing stunts for The Little Shop of Horrors but it fell through when his agent demanded too much on the front end. Chomper's not resentful, though. He says it's just part of the business.

PvZ2
Chomper
Chomper2
Chompers có khả năng ăn thịt zombie, nhưng dễ bị tổn thương khi đang nhai.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 150
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Thời gian
nạp lại
30 giây
Sức khỏe Bình thường
Diện tích Đơn lẻ
Đặc biệt Mất nhiều thời gian nhai
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 10 sát thương cơ bản mỗi 1,5 giây (đối với các mục tiêu không ăn được)
Thời gian tải 30 giây
Mở khóa NA: $3.99 · EU: €3.59
UK: £2.49 · TR: ₺8.49
AU: $4.99 · PL: 16,52zł
MEX: $49.00 · SG: $4.98
BRL: R$7,99 · PHIL: ₱135.07
Mở khóa (Trung Quốc) Thu thập 10 mảnh ghép Chomper
Phần thưởng hàng ngày
Trang phục
Chomper Cape
Everyone appreciates what Chomper does. His appetite has saved them on numerous occasions. But truth be told, Chomper's friends think that eating zombies is gross. And his breath! No one has the heart to tell him, and he never gets the hint when you offer him a mint.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.