FANDOM


Plants vs. Zombies
Cattail
Cattail1
Cattail tấn công được trên mọi vị trí của bãi trồng và bắn hạ được bóng bay.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 225 (+25)
(200 trong Heavy Weapon)
Tốc độ
khôi phục
Rất chậm
Sát thương Bình thường (với mỗi gai)
Sức khỏe Bình thường
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương cơ bản mỗi 0,75 giây
Ưu điểm Balloon Zombie1
Khả năng khác Tấn công mục tiêu đến gần nhà nhất
Mở khóa Mua với giá 10.000 đô, bắt đầu mua được từ giữa Màn 4-44-5
Nâng cấp của Lily Pad
(Máy Cắt Cỏ trong Heavy Weapon)
"Woof!" says Cattail. "Woof woof woof! Does this confuse you? Do you expect me to say 'Meow' like a cat because the word 'cat' is in my name and I also look like a cat? That's not how things work around here. I refuse to be pigeonholed."

Plants vs. Zombies 2 (Chinese version)
Cattail
Cattail2C
Launches homing spikes at zombies, that can stun them for a moment.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 325
Tốc độ
khôi phục
Mediocre
Sát thương Moderate
Tầm đánh Full Board
Mức độ hiếm
(Trung Quốc)
Huyền thoại (Vàng)
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 2 sát thương cơ bản mỗi 2 giây
Mở khóa Thu thập 10 mảnh ghép Cattail hoặc
mua trong sự kiện của bản update 1.9 .
猫尾草接受采访时,记者问到:“您是怎么看待与导向蓟之间的竞争关系?”猫尾草面不改色地回答:“喵喵喵~”翻译过来的意思是--“没什么问题是卖个萌解决不了的~”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.