FANDOM


Plants vs. Zombies
Hộp thông tin Cactus
Cactus1
Cactuses bắn gai trúng được mục tiêu cả ở trên không lẫn dưới đất.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 125 mặt trời (100 trong Versus Mode)
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sức khỏe Bình thường
Tầm đánh Dưới đất và trên không
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1 sát thương cơ bản mỗi 1.5 giây
Mở khóa Hoàn thành Màn 4-2
She's prickly, sure, but Cactus' spikes belie a spongy heart filled with love and goodwill. She just wants to hug and be hugged. Most folks can't hang with that, but Cactus doesn't mind. She's been seeing an armadillo for a while and it really seems to be working out.

PvZ2
Cactus
Cactus2
Cactus bắn gai đâm xuyên qua được nhiều zombie cùng một lúc!
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 175
Tốc độ
khôi phục
Nhanh
Sát thương Bình thường
Tầm đánh Đa mục tiêu
Khả năng
đặc biệt
Trốn và gây sát thương dưới mặt đất khi zombie đến gần
Thống kê trong trò chơi
Sát thương 1.5 sát thương cơ bản mỗi 1.5 giây cho từ 2-4 zombie (bình thường)
0.5 sát thương cơ bản mỗi 0.526 giây (lúc trốn)
Mở khóa NA: $4.99 · BRL: R$10,00 ·
EU: €4.99 · TR: ₺12.99 ·
PL: 20,66zł · SG: $5.98 ·
UK: £3.99 · ID: Rp75,000
Trang phục
CactusCostume CactusCostume2
Things have really changed for Cactus lately. Book deals, movies, truck show appearances... she's just trying to focus on staying humble and launching thorns like always.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.