FANDOM


[[Category:{{{Game}}}]][[Category:Màn chơi {{{Game}}}]]

Ancient Egypt - Ngày 3 là màn thứ ba ở Ancient Egypt trong Plants vs. Zombies 2: It's About Time. Khi hoàn thành màn này đầu tiên, người chơi sẽ được nhận Bloomerang.

Màn này dạy người chơi cách mua Plant Food bằng tiền của Crazy Dave cho. Mỗi lần mua Plant Food cần 1000 xu.

Khó khăn

  • Bia đá lần đầu tiên xuất hiện. Vì thế, người chơi sẽ cần Cabbage-pult thay vì xài Peashooter. Nếu dùng Peashooter thì viên đậu sẽ bị bia đá chặn lại.

Chiến thuật

  • Cây được cho (chỉ lần đầu tiên)
  • Trồng hai cột Sunflower, sau đó là một cột Cabbage-pult, hai cột Peashooter và một cột Wall-nut. Điều này sẽ chặn tất cả zombie ngoại trừ Buckethead Zombie.
  • Để chặn Buckethead Zombie, cho Plant Food vào Peashooter hoặc trồng Potato Mine.

Thông tin cơ sở

  • Đây là màn đầu tiên có Mộ.
  • Chỉ màn này mới bắt buộc người chơi mua Plant Food.

Walkthrough

Egypt Day 3 4 - Plants vs Zombie 2 Walkthrough

Egypt Day 3 4 - Plants vs Zombie 2 Walkthrough