FANDOM


[[Category:Ancient Egypt]][[Category:Màn chơi Ancient Egypt]][[Category:Plants vs. Zombies 2]][[Category:Màn chơi Plants vs. Zombies 2]]


Ancient Egypt - Ngày 1 là màn đầu tiên của Ancient Egypt trong Plants vs. Zombies 2: It's About Time. Khi màn này được hoàn thành lần đầu tiên, người chơi sẽ được nhận Bản đồ không thời gian và có thể chơi Vasebreaker trong phiên bản cập nhật 2.7.1. Các biến thể xác ướp và một zombie mới gọi là Ra Zombie được giới thiệu tại đây.

Khó khăn

Cấp độ này rất dễ vì cấp độ này giống với Player's House - Ngày 4, nhưng Buckethead Zombie được thay thế bằng Ra Zombie, làm cho cấp độ này dễ hơn.

Chiến thuật

 • Cây được cho (chỉ lần đầu tiên)
 • Trồng hai cột Sunflower và ba cột Peashooter. Điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ zombie đi vào ngôi nhà.
 • Nếu bạn muốn, hãy để Ra Zombie lấy Mặt trời của bạn. Khi Ra Zombie bị giết chết, nó sẽ trả lại Mặt trời.
 • Ghi chú: Các cây được cho ở trên chỉ là lần chơi đầu tiên

Thư viện

Bản đồ Không thời gian

Bản đồ Không-thời gian, phần thưởng khi hoàn thành màn này lần đầu tiên.

Thông tin cơ sở

 • Đây là màn đầu tiên trong Plants vs. Zombies 2 có một zombie mới đặc biệt và là zombie đầu tiên không xuất hiện trong trò chơi Plants vs. Zombie.
 • Ra Zombie xuất hiện lần đầu tiên trong màn này.
 • Đây là màn đầu tiên ở Ancient Egypt không có Plant Food được đưa ra, thậm chí sau khi chơi cấp độ này cho một lúc khác.
  • Tuy nhiên, người chơi có thể mua Plant Food với 1.000 xu bằng cách nhấn vào dấu cộng bên dưới ngả về trái hoặc trồng Power Lily.
  • Màn thứ hai không đưa ra bất kỳ Plant Food nào là Ancient Egypt - Ngày 5.

Video Hướng dẫn

Egypt Day 1 2 - Plants vs Zombie 2 Walkthrough

Egypt Day 1 2 - Plants vs Zombie 2 Walkthrough