FANDOM


All your brainz r belong to us là màn thứ chín và cũng là màn cuối cùng của I, Zombie trong Plants vs. Zombies, Plants vs. Zombies: Journey to the West, and Plants vs. Zombies: Great Wall Edition.

Cây cối

Tổng cộng là 30 cây trong màn này (ghi chú: không phải lúc nào cũng đúng thứ tự)

Chiến thuật

  • Đầu tiên dùng Bungee Zombie để lấy Sunflower ở hàng một hoặc ba. Nhớ rằng chỉ lấy Sunflowers từ hàng ba nếu nó ở kế bên Squash và Chompers.
  • Trộm Magnet-shroom
  • Dùng Buckethead Zombie ở hàng ba. Nó sẽ dọn hết hàng.
  • Giờ hàng 4 đã mất hỗ trợ. Dùng Digger Zombie để phá nó, rồi dùng Imp để ăn não.
  • Giờ là lúc để phá hàng 2. Dùng Ladder Zombie để trèo xuyên Tall-nut hoặc dùng Bungee Zombie để trộm nó. Sau đó thả Football Zombie cùng hàng.
  • Dùng Imp Imp để phá hàng 1 và 3, làm khi Football Zombie ăn Threepeater. Bắt đầu từ hàng ba, bạn đặt 1 Imp để dụ Squash. Đôi khi Imp bị Chomper ăn và dụ luôn Squash nếu bạn may mắn.
  • Cuối cùng dọn hàng đầu. Đừng lãng phí Mặt trời, thay vào đó thả từng Imp để dọn Potato Mine.

Thư viện ảnh

Trivia

Walkthrough

Bản mẫu:Puzzle Mode

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.