FANDOM


Na tej stronie znajduje się regulamin Plants vs. Zombies Wiki. Znajdziesz tutaj informacje na temat zasad i obyczajów obowiązujących na tej wiki.

1.Regulamin
 • Regulamin jest dokumentem ustalającym zasady obowiązujące na Plants vs. Zombies Wiki.
 • Administratorzy i Biurokraci są upoważnieni do edycji regulaminu w dowolnym momencie. Dowolny użytkownik ma prawo zgłaszać swoje pomysły poprawek administratorom.
 • Regulamin dotyczy zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych użytkowników, w tym administratorów i biurokratów.
 • Prócz regulaminu, na tej wiki obowiązuje Terms of Use (ToU) Wiki oraz netykieta.
 • Należy pamiętać, że regulamin działa według zasady lex retro non agit (prawo nie działa wstecz). Tyczy się to każdej aktualizacji regulaminu.
2.Plants vs. Zombies Wiki
 • Plants vs. Zombies Wiki jest encyklopedią dotyczącą gier z cyklu Plants vs. Zombies studia PopCap.
 • Każdy użytkownik ma prawo do edycji tej wiki, jeśli nie są one aktami wandalizmu.
 • Założyciel i administratorzy nie są właścicielami tej wiki.
 • Plants vs. Zombies Wiki nie jest:
  • Hostingiem zdjęć;
  • Portalem społecznościowym;
  • Oficjalną stroną o grze;
  • Magazynem treści prywatnych.
3.Użytkownicy
 • Użytkownikiem określa się każdą osobę, która odwiedza stronę, niezależnie czy posiada konto i czy edytuje artykuły.
 • Użytkownik ma obowiązek:
  • Zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go;
  • Postępować wg. zasad netykiety.
 • Użytkownik ma prawo do:
  • Edycji i tworzenia nowych artykułów związanych z Plants vs. Zombies;
  • Komunikowania się z innymi użytkownikami;
  • Posiadania własnego zdania;
  • Bycia szanowanym przez innych;
  • Odwoływania się od zarządzeń administracji.
 • Użytkownik może starać się o przyznanie wyższych uprawnień. Taką prośbę należy skierować do administracji lub użyć do tego celu odpowiedniej strony przeznaczonej do głosowania, gdzie zgodnie z zasadami, kandydaturę rozpatruje społeczność (patrz pkt. 4 regulaminu).
 • Użytkownicy mogą komunikować się z sobą przez:
  • Discord;
  • Tablicę wiadomości;
  • Strony dyskusji;
  • Forum.
4.Administracja
 • W skład administracji wchodzą:
  • Biurokraci;
  • Administratorzy;
  • Moderatorzy;
  • Rollbacki.
 • Każda z tych grup posiada inne przywileje i obowiązki.
 • Do najważniejszych obowiązków administracji należy:
  • Dbanie o stan wiki poprzez:
   • Cofanie wandalizmów;
   • Usuwanie zbędnych stron i/lub artykułów o wątpliwej jakości.
  • Pilnowanie porządku poprzez:
   • Nadzorowanie czatu, stron dyskusji i tablic wiadomości;
   • Karanie użytkowników.
 • Decyzja o nadanie uprawnień odbywa się na stronie głosowania. Należy wówczas pamiętać o wymaganiach dotyczących poszczególnych grup.
 • Członkowi administracji można odebrać uprawnienia, jeśli łamie on regulamin i/lub nadużywa swoich uprawnień. O odebraniu uprawnień decyduje cała społeczność wiki, czyli: zalogowani użytkownicy i pozostali członkowie administracji. By takowe głosowanie można było uznać za ważne, wszelkie oskarżenia muszą być poparte rzetelnymi dowodami.
 • Zasłużeni, byli członkowie administracji mogą otrzymać status weterana wiki oraz dodatkowo dostać przy tym uprawnienia Rollbacka. Nadanie tytułu odbywa się za zgodą biurokratów i administratorów projektu.
5.Artykuły
 • Artykuły na Plants vs. Zombies Wiki muszą być związane pośrednio lub bezpośrednio z cyklem Plants vs. Zombies.
 • Obowiązującym językiem pisania artykułów jest j. polski. Dozwolone jest wstawienie krótkiego tekstu w j. angielskim, jeśli nie ma on oficjalnego tłumaczenia, ale musi być niezwłocznie przetłumaczony (nie dotyczy tytułów stron).
 • Dobry artykuł to:
  • Napisany w charakterze encyklopedycznym;
  • Napisany w sposób obiektywny;
  • Napisany bez błędów i wulgaryzmów;
  • Napisany w schludny sposób.
 • Niedozwolone jest:
  • Usuwanie treści stron;
  • Zastępowania treści wulgaryzmami;
  • Dodawania fałszywych i/lub nieprawdziwych informacji.

Takie czynności są traktowane jako wandalizm.

6.Pliki
 • Każdy plik przesyłany na Plants vs. Zombies Wiki musi mieć określoną licencję.
 • Nazwa pliku:
  • Powinna być związana z tym co przedstawia dany plik;
  • Zakazane są nazwy:
   • Wulgarne;
   • Obrażające innych użytkowników;
   • Obrażające uczucia religijne, poglądy innych osób;
   • Rozpoczynające się od Snapshot..., Screenshot... itp.
 • Pliki nie spełniających tych wymagań mogą zostać usunięte.
7.Discord
 • Discord jest dodatkiem do społeczności i służy do komunikowania się z innymi użytkownikami.
  • Na Discordzie obowiązują zasady opisane w kanale #zasady.
 • Blokady nałożone na Wiki nie mają wpływu na możliwość korzystania z serwera Wiki na Discordzie.
8.Odznaczenia
 • Odznaczenia są dodatkiem do społeczności.
 • Odznaczenia mają motywować użytkowników do edycji.
 • Niedozwolone jest edytowanie dla odznaczeń; mają one zachęcać do edycji twórczych, a nie do swego rodzaju spamu.
 • Za złamanie powyższego punktu przewiduje się blokadę na 1 dzień.
9.Karanie użytkowników
 • Użytkownik może zostać ukarany przez członka administracji, jeśli w jakikolwiek sposób złamał regulamin.
 • Poniżej przedstawione są kary za poszczególne przewinienia:
  • Za obrażanie użytkowników - 1 dzień blokady i/lub upomnienie na tablicy, jeśli była to pierwsza taka sytuacja;
  • Za przesyłanie plików niezgodnych z kryteriami - upomnienie na tablicy;
  • Za wandalizmy:
   • Za usuwanie treści stron i/lub zastępowanie je treściami wulgarnymi - tydzień blokady, ale jeśli sytuacja będzie się powtarzać, blokada zostanie przedłużona na nieokreślony czas;
   • Za pisanie informacji błędnych i/lub nieprawdziwych - 1 dzień blokady oraz upomnienie przez członka administracji na tablicy.
  • Za nadużywanie uprawnień (dotyczy członków administracji) - odebranie uprawnień po odbytym głosowaniu członków społeczności wiki,
  • Za tworzenie stron o złej jakości i/lub pustych - 1 dzień blokady i upomnienie lub tylko upomnienie.
 • Za rażące łamanie regulaminu przewiduje się blokadę na czas nieokreślony.
 • Użytkownik, który zauważy łamanie regulaminu przez innego użytkownika, jest zobowiązany do poinformowania o tym członków administracji.
 • Zablokowany użytkownik ma prawo do odwołania się od nałożonej blokady; prośbę wtedy należy napisać na swojej tablicy użytkownika lub na tablicy administratora blokującego (na Centrum Społeczności). Ma on obowiązek rozpatrzyć wniosek do 7 dni od otrzymania prośby. Powinien wziąć pod uwagę staż użytkownika i jego argumentację. O podjętej decyzji musi poinformować użytkownika w wyżej wymienionym czasie. Jeśli zaś nakładający blokadę nie odpowiada, sprawę należy skierować do innego członka administracji.
 • Dowolny członek administracji może w dowolnym momencie zdjąć blokadę z użytkownika, jeśli ma ku temu powód.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.