FANDOM


Uwaga! Ta strona jest jeszcze w budowie. Jej zawartość może ulec zmianie.
Traszkka Napisz!

Ta strona jest poradnikiem dotyczącym działania Plants vs. Zombies Wiki i pracy na wiki. Dowiesz się również o podstawowych zasadach i obyczajach panujących na tej Wiki.

Logowanie i rejestracja

Aby móc edytować i uczestniczyć w społeczności Plants vs. Zombies Wiki, musisz się zalogować. Jeśli nie masz konta, utwórz je. Pamiętaj, że zgodnie z zasadami użytkowania Wiki (warunki obejmujący cały serwis wikia.com), musisz mieć ukończone 13 lat. Założenie konta mimo posiadania wieku mniejszego, może skutkować lokalną blokadą w danej społeczności lub nawet wyłączeniem konta przez Wikię!

Lokalna społeczność

Lokalną społecznością nazywa się poszczególne wiki zamieszczone w serwisie wikia.com. Każda posiada swoje zasady i zwyczaje, odpowiednio dopasowane do jej charakteru. Jednakże, każda musi przestrzegać zasad użytkowania w całym serwisie.

Do lokalnej społeczności zwykle należą: założyciel danej wiki, lokalni członkowie administracji (użytkownicy posiadający dodatkowe prawa) i zwykli użytkownicy. Zablokowani użytkownicy są traktowani jako przymusowo wykluczeni ze społeczności na dany czas (na czas trwania blokady).

Kto kim jest

Lokalni

Założyciel

Założyciel to użytkownik, który założył daną wiki. Na samym początku istnienia wiki zwykle posiada uprawnienia administratora i biurokraty. Taki użytkownik posiada plakietkę Założyciel widoczną na stronie jego profilu. Z czasem może on wyrzec się swoich uprawnień lub dalej je sprawować.

Biurokrata

Biurokrata to użytkownik mogący przyznawać lub odbierać dodatkowe prawa innym użytkownikom. Najczęściej sprawuje także funkcję administratora. Nie może on jednak odbierać uprawnień biurokraty innemu biurokracie, ale może je nadawać. Biurokratą najczęściej zostaje zaufany administrator.

Administrator

Administrator to użytkownik o największych prawach, ale i też obowiązkach. Może on edytować strony MediaWiki będące częścią interfejsu oprogramowania wiki. Może zabezpieczać strony, a także ingerować w ich treść, usuwać strony i przywracać te usunięte oraz blokować i odblokowywać użytkowników. Zwykle taki użytkownik posiada odpowiednie umiejętności informatyczne, by móc prawidłowo korzystać ze swoich praw. Jeśli masz problem lub widzisz łamanie regulaminu – zwróć się właśnie do niego.

Moderator

Moderator to użytkownik, który dba o porządek na wiki, zgodnie z tym na co pozwalają mu jego uprawnienia. Może on np. kontrolować treść artykułów i edytować te zabezpieczone (moderator treści), kontrolować dyskusje pozostałych użytkowników na tablicy lub forum (moderator dyskusji) i dbać o porządek na czacie (moderator czatu i dyskusji). Moderatorami zwykle zostają dosyć doświadczeni użytkownicy wiki, ale ich wiedza nie musi być taka duża jak u administratora.

Rollback

Rollback to użytkownik, który posiada narzędzie służące do automatycznego rewertu stron. Może on cofać edycje w danym artykule jednym kliknięciem. Rollback zwykle pomaga administratorom w naprawianiu szkód wyrządzonych przez wandali.

Globalni

Helper

Helper to użytkownik o bardzo dużym doświadczeniu i wiedzy na temat działania wiki. Jest to stażysta lub wolontariusz pracujący na rzecz serwisu wikia.com. Posiada uprawnienia biurokraty i administratora na każdej wiki oraz dostęp do kilku innych narzędzi. Może on nadawać flagi botom, czego np. nie może robić lokalny biurokrata. Helperzy o długim stażu posiadają dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi globalnych.

Staff

Staff to użytkownik będący pracownikiem Wiki. Posiada dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi. Pozostali użytkownicy najczęściej kontaktują się z nimi np. w sprawach zmiany nazwy użytkownika czy włączenia danych funkcji na lokalnych wiki.

Strony na wiki

Regulamin

Jest to strona tworzona najczęściej przez administratorów i zawiera zbiór zasad obowiązujących na danej wiki. Powinno się go odwiedzić przed rozpoczęciem edytowania, gdyż nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Regulamin Plants vs. Zombies Wiki dostępny jest tutaj.

Strona główna

To pierwsza strona jaką zwykle widzisz. Zawiera linki do najważniejszych artykułów. Dobra strona główna ułatwia użytkownikowi nawigację po wiki.

Ostatnia aktywność na wiki

Jest to strona, na której zobaczysz ostatnie edycje wykonane na wiki. Strona ta jednak nie pokazuje wszystkich zrobionych edycji, np. tych dotyczących stron MediaWiki i szablonów. W prawej części tej strony znajdują się tzw. moduły. Zawierają one najróżniejsze informacje, np. moduł czatu umożliwia wejście na czat oraz zobaczenia ilości obecnych na nich użytkowników. Najważniejszym modułem jaki powinieneś sprawdzić jest Zakątek społeczności, który znajduje się poniżej pozostałych modułów.

Zakątek społeczności

To moduł widoczny na stronie Specjalna:Aktywność na wiki znaną jako Ostatnia aktywność na wiki. Zawiera on zwykle ogłoszenia administratorów i aktualne informacje na wiki. Każda edycja tego modułu powoduje, że wyświetlony zostaje baner z informacją, że Zakątek społeczności został zaktualizowany. Dotyczy to także najmniejszych poprawek w treści modułu.

Ostatnie zmiany

To strona zawierająca szczegółowe informacje na temat ostatnich edycji, zmian w rejestrze itd. Są pokazane na niej wszystkie dokonane edycje, łącznie z tymi niewidocznymi w Ostatniej aktywności na wiki. Możemy na tej stronie sprawdzić zestawienie stron np. potrzebnych, bez kategorii, czy też historię zmian w rejestrze. Strona ta powinna być w szczególności używana przez użytkowników pilnujących porządku w celu np. wykrycia wandalizmu.

Przestrzenie nazw

Służą one do oddzielenia od siebie stron o różnej tematyce czy zastosowaniu.

Główna

Jest to przestrzeń nazw, w której znajdują się artykuły na wiki. Jest ona domyślna i nie wymaga dopisywania prefiksu przed nazwę strony.

Szablon

Ta przestrzeń służy do oznaczenia szablonów czyli stron, których zawartość pojawia się na kilku stronach jednocześnie. Jedna zmiana w budowie szablonu powoduje zmianę jego treści na każdej stronie, gdzie jest używany. By użyć tej przestrzeni nazw, należy przed nazwą strony dodać prefiks Szablon:.

Plik

W tej przestrzeni nazw znajdują się obrazy, filmy i pliki dźwiękowe. Przed nazwą danych plików umieszczany jest prefiks Plik:. Przy przesyłaniu np. obrazów prefiks ten jest dodawany automatycznie.

Specjalna

Ta przestrzeń służy do oznaczania stron specjalnych. By dowiedzieć się więcej na temat ich działania, odwiedź tę stronę.

Pozostałe przestrzenie nazw

Lista pozostałych najczęściej spotykanych/używanych przestrzeni nazw na wiki:

 • Dyskusja:
 • Project: – ostatecznie prefiks ten jest zastępowany nazwą danej wiki.
 • MediaWiki: – edycja dozwolona jest tylko dla administratorów
 • Pomoc:
 • Kategoria:
 • Blog:
 • Tablica wiadomości:
 • Wątek:

Tworzenie stron

Aby stworzyć stronę musisz skorzystać z tej strony. W nazwie wpisujesz jak ma się nazywać twój artykuł, a jeśli tworzysz np. szablon musisz użyć odpowiedniego prefiksu.

Wzory artykułów

Są to specjalne wzory, według których muszą być tworzone artykuły. Nie muszą występować na innych wiki, ale obowiązują one na Plants vs. Zombies Wiki. Najczęściej wystarczy przekopiować treść całego wzoru, wkleić go do tworzonego artykułu i wypełniać go w odpowiednich miejscach.

Kategorie

Pozwalają one na indeksowanie stron, znacznie ułatwiając nawigację po wiki. Zaleca się dodawanie kategorii, chociaż jednej przy tworzeniu artykułów. Usuwanie potrzebnych kategorii ze stron może być potraktowane jako wandalizm. Dodawanie ich jest częścią pisania artykułów według wzorów.

Edycja

Edycja jest czynnością polegającą na zmianie, usunięciu lub dodaniu treści w stronach. Narzędziem potrzebnym do wykonania edycji jest edytor. Rekomenduje się używanie edytora źródłowego, gdyż nie powoduje on błędów.

Rodzaje edytorów

Edytor źródłowy

Edytor ten pozwala edytować bezpośrednio kod strony. Jest najdokładniejszy ze wszystkich edytorów, lecz wymaga znajomości WikiKodu. Widoczny jest dokładnie kod strony, czyli kody tabel, czy też użyte formatowanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak korzystać z tego edytora, odwiedź tę stronę.

Edytor wizualny

Edytor ten pokazuje stronę w czasie edycji w wersji finalnej. Nie jest możliwe w tym edytorze zobaczenie kodu strony, a jego użycie nie wymaga żadnych umiejętności od użytkownika. Zdarza się, że niektóre elementy nie mogą być edytowane przez ten edytor. Może on też powodować błędy w kodzie źródłowym strony, więc nie poleca się go do wstawiania, np. plików.

VisualEditor

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź tę stronę.

Blokowanie

Blokowanie jest metodą karania użytkowników za łamanie lokalnych zasad. Blokada powoduje czasowe wykluczenie użytkownika ze społeczności (ogólna blokada) lub tylko z uczestnictwa w rozmowach na czacie (blokada na czat). Blokady mogą nakładać administratorzy (ogólne i na czat) oraz moderatorzy dyskusji i czatu (na czat).

Najczęstsze przyczyny blokowania

 • Wandalizmy
 • Obrażanie innych użytkowników
 • Tworzenie stron złej jakości
 • Ignorowanie wzorów artykułów
 • Masowe przesyłanie plików niezgodnych z regulaminem
 • Spam

Jak się odwołać od nałożonej blokady?

Jeśli stwierdzisz, że blokada która została na ciebie nałożona jest niesłuszna, możesz odwołać się. Powinieneś w takim przypadku napisać na swojej tablicy użytkownika takową prośbę, gdzie podasz swoje argumenty, ale jeśli ta opcja została zablokowana, napisz na tablicy administratora blokującego na Centrum Społeczności. Administrator ma obowiązek rozpatrzyć twój wniosek w ciągu 7 dni od opublikowania odwołania. Jeśli nie odpowiada, spróbuj się skontaktować z innym administratorem. Pamiętaj, że nawet pomimo napisania prośby o zdjęcie blokady, administrator może cię nie odblokować!

Problemy na Wiki

Czasami na wiki zdarzają się konflikty pomiędzy użytkownikami. Poniżej przedstawione zostaną przykładowe sytuacje i sposób radzenia sobie z nimi.

Obrażanie

Jeśli jesteś ofiarą obrażania przez innego użytkownika, najlepiej nie odpowiadaj zniżając się do jego poziomu. W takim przypadku po prostu porozmawiaj z administratorem, który spróbuje najpierw pokojowo załagodzić sytuację. Jednak, gdy stwierdzi, że doszło do złamania regulaminu i/lub sytuacja się powtarza, zastosuje odpowiednią blokadę na tego użytkownika. Pamiętaj, że jeśli sam w odwecie obrażałeś, również możesz otrzymać blokadę!

Konflikt dotyczący treści artykułu

Nie zgadzasz się z innym użytkownikiem co do treści artykułu? Nawzajem wycofujecie swoje edycje? Prawdopodobnie doszło do wojny edycyjnej. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, administrator może zablokować możliwość edycji spornego artykułu. W takim przypadku spróbuj rozpocząć dyskusję na temat jego treści pod artykułem. Przedstaw tam swoje argumenty, czemu uważasz tak, a nie inaczej. Odpowiadaj spokojnie, dokładnie czytaj kontrargumenty innych osób. Być może dojdziecie do kompromisu. W innym przypadku administrator wraz z porozumieniu z pozostałymi członkami administracji zdecydują, jaka wersja zostanie zachowana. Po podjęciu decyzji, artykuł zostanie zostawiony w wersji, gdzie informacje zostały zatwierdzone przez społeczność, a możliwość edycji strony zostanie przywrócona. Pamiętaj, że ponowne rozpoczęcie wojny edycyjnej z powodu tej samej informacji, może poskutkować blokadą.

Czasami jednak nie zgadzasz się co do treści z administratorem Wiki. W takim przypadku podaj po prostu swoją argumentację i czekaj na wynik. Jeśli administrator jednak nie zgodzi się z tobą, to każda kolejna wycofana jego edycja przez ciebie, może być potraktowana jako wandalizm.

Ktoś zwrócił mi uwagę

Zdarza się, że możesz zrobić coś, co nie spodoba się innemu użytkownikowi. Może on wtedy zwrócić ci uwagę. Nie powinieneś nigdy odbierać tego jako atak, tylko jako przypomnienie o czymś lub pomoc. Czasami taka uwaga może zaboleć, ale równie dobrze mógł ci zwrócić na to administrator lub moderator, którzy mogą czasami odwołać się do regulaminu i zagrozić blokadą. W przypadku, gdy zwróci ci uwagę inny użytkownik, moderatorzy i administratorzy mogą "przymknąć oko" na nawet nieco większe błędy. Pamiętaj jednak, że jeśli spróbujesz usunąć taki wątek ze swojej tablicy, możesz zostać posądzony o próbę wybielenia własnej osoby. Administratorzy prędzej czy później przywrócą wątek, ale jednocześnie mogą stać się bardziej czujni na twoje zachowanie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.