FANDOM


Każda grupa użytkowników ma dostęp do innych uprawnień. Każdy może czytać, większość edytować strony. Grupą społeczności danego projektu o najszerszych prawach są administratorzy oraz biurokraci.

Członkowie administracji

Rollback

Członkowie tej grupy posiadają narzędzie automatycznego rewertu. Pomaga ono w sprawniejszym usuwaniu wandalizmów. Ich nazwy użytkownika mają kolor pomarańczowy.

Rollback
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Możliwość automatycznego cofania stron do wybranej wersji (automatyczny rewert)
 • Posiada 100 edycji w przestrzeni głównej wiki
 • Zna podstawowe zasady gramatyki
 • Ma możliwość sprawdzania Ostatnich zmian co najmniej dwa razy dziennie
 • Posiada miesięczny staż na wiki
 • Zna WikiKod
 • Przeglądanie Ostatnich zmian przynajmniej dwa razy dziennie
 • Cofanie napotkanych wandalizmów na stronach
 • Zgłaszanie do administratorów użytkowników odpowiedzialnych za ciągłe wandalizmy

Moderatorzy

Moderatorzy są użytkownikami nadzorującymi aktywność na wiki. Są trzy grupy moderatorów: dyskusji, treści i czatu. Ich nazwy użytkownika mają różny kolor w zależności od rodzaju uprawnień.

Moderator czatu

Moderatorzy czatu pilnują porządku na czacie wiki. Ich nazwy użytkownika mają kolor beżowy.

Moderator czatu
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Możliwość wyrzucania i blokowania użytkowników czatu
 • Posiada 50 edycji w przestrzeni głównej
 • Ma możliwość sprawdzania czatu 6 razy dziennie i kontrolowania użytkowników
 • Posiada miesięczny staż na wiki
 • Pilnowanie porządku na czacie

Moderator treści

Moderatorzy treści odpowiadają za porządek w przestrzeni głównej wiki, plikach i stronach zabezpieczonych. Ich nazwy użytkownika mają kolor fioletowy.

Moderator treści
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Nadpisywanie istniejącego pliku
 • Odtwarzanie usuniętych stron
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych”
 • Przenoszenie plików
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę
 • Usuwanie stron
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone”
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron
 • Posiada 250 edycji w przestrzeni głównej wiki
 • Posiada trzymiesięczny staż na wiki
 • Zna podstawowe elementy WikiKodu i HTML
 • Komunikatywność
 • Znajomość zasad i zwyczajów na wiki
 • Znajomość gramatyki
 • Możliwość wchodzenia w Ostatnie zmiany 4 razy dziennie
 • Sprawdzanie ostatnich zmian przynajmniej 4 razy dziennie
 • Cofanie wandalizmów
 • Pomoc użytkownikom
 • Usuwanie stron niezgodnych z wymogami
 • Kontrolowanie licencjonowania nowych plików i ich kategoryzacji

Moderator dyskusji

Moderatorzy dyskusji pilnują porządku na czacie i na stronach dyskusji, w szczególności na forum. Ich nazwy użytkownika mają kolor różowy.

Moderator dyskusji
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Edytowanie komentarzy
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników
 • Usuwanie komentarzy
 • Usuwanie komentarzy pod artykułami na blogach
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości
 • Posiada 200 edycji w przestrzeni głównej wiki
 • Posiada trzymiesięczny staż na wiki
 • Zna podstawowe elementy WikiKodu
 • Komunikatywność
 • Znajomość zasad i zwyczajów na wiki
 • Znajomość gramatyki
 • Możliwość wchodzenia w Ostatnie zmiany 2-3 razy dziennie.
 • Znajomość lokalnej społeczności
 • Pilnowanie porządku na czacie
 • Pilnowanie porządku w dyskusjach i na forum
 • Usuwanie spamu
 • Przeglądanie aktywnych wątków
 • Zamykanie niepotrzebnych już wątków

Administratorzy

Administratorzy to doświadczeni użytkownicy wiki. Posiadają najwięcej praw i obowiązków. Ich nazwy użytkownika mają kolor granatowy.

Administrator
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • kasowanie stron oraz ich przywracanie
 • zabezpieczanie, półzabezpieczanie oraz odbezpieczanie stron
 • blokowanie możliwości edytowania stron (ban)
 • edytowanie interfejsu projektu (MediaWiki)
 • Musi posiadać przynajmniej 800 edycji w przestrzeni głównej wiki
 • Posiada minimalnie półroczny staż na wiki
 • Zna HTML, CSS oraz WikiKod
 • Potrafi porozumiewać się w języku angielskim i/lub dowolnym innym języku obcym
 • Zna zasady gramatyki
 • Potrafi tworzyć szablony
 • Komunikatywność
 • Ma możliwość sprawdzania Ostatnich zmian co najmniej 5 razy dziennie
 • Pilnowanie porządku na czacie
 • Usuwanie wandalizmów
 • Sprawdzanie ostatnich zmian minimum 5 razy dziennie
 • Blokowanie użytkowników szkodzących wiki
 • Dbanie o wiki od strony technicznej (arkusze CSS i JS; szablony; strony MediaWiki)
 • Pilnowanie porządku na forum i stronach dyskusji
 • Pomaganie nowym użytkownikom
 • Usuwanie spamu
 • Kontrolowanie licencjonowania nowych plików i ich kategoryzacji
 • Usuwanie stron niezgodnych z wymogami

Biurokraci

Biurokraci są zaufanymi administratorami, którzy odznaczyli się bardzo dużym zaangażowaniem na wiki. Mogą nadawać uprawnienia innym użytkownikom. Ich nazwy użytkownika mają kolor czerwony.

Biurokrata
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • Przyznawanie praw:
  • +rollback;
  • +sysop;
  • +bureaucrat.
 • Odbieranie praw:
  • -rollback;
  • -sysop.
 • Otrzymanie nominacji od innego biurokraty projektu
 • Posiadanie praw administratora przez minimum rok
 • Wszystkie obowiązki administratora
 • Załatwianie spraw formalnych

Lista członków administracji

Obecni członkowie

Avatar Nick Kontakt Okres panowania Specjalizacja Status
Założyciel
100#.png Gothic681 Tablica Założył Plants vs. Zombies Wiki 12 grudnia 2013r. n/a Nieaktywny
Biurokraci
100#.png Traszkka Tablica od 8 września 2015r. wygląd Wiki; sprawy techniczne i formalne; pisanie artykułów o GW Aktywna
Administratorzy
100#.png Benios912 Tablica od 17 stycznia 2016r. sprawy techniczne i formalne; pisanie artykułów Mało aktywny
100#.png PROKacproPL Tablica od 27 lipca 2016r. do 21 października 2016r. (Rollback); od 21 października 2016r. do 21 maja 2018r. (Moderator treści); od 21 maja 2018r. (Administrator) Poprawki, pisanie artykułów Aktywny

Byli członkowie

Avatar Nick Okres panowania Posiadane wcześniej uprawnienia
100#.png Piotrek1113 od 28 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r. Rollback
Weterani Wiki
100#.png Owca Dżonson od 8 września 2015r. do 20 maja 2018r. Biurokrata i administrator

Jak dostać dodatkowe uprawnienia?

Aby otrzymać dodatkowe prawa zgłoś to na stronie głosowania. Pamiętaj, że spełnienie wymagań dla danego uprawnienia tylko podnosi Twoje szanse na podwyższenie uprawnień. Administratorzy i biurokraci mogą odmówić przyznania dodatkowych uprawnień, jeśli:

 • W skład administracji wchodzi już wystarczająco duża liczba użytkowników;
 • Kandydat zachowuje się arogancko wobec społeczności;
 • Kandydat był zablokowany w ciągu dwóch miesięcy przed rozpoczęciem głosowania o nadanie uprawnień;
 • Społeczność nie ma zaufania do kandydata.

W wyjątkowych przypadkach, biurokrata projektu może, w celu sprawdzenia kandydata, zarządzić okres próbny dla użytkownika starającego się o wyższe uprawnienia. Biurokrata może także (po przedyskutowaniu tego z pozostałymi członkami administracji) nadać uprawnienia, ale zgodnie z wymaganiami zawartymi powyżej. Nie wymaga to wtedy zgłaszania kandydatury na stronie głosowania.

Gdy zostaniesz administratorem, powinieneś przeczytać poradnik administratora.

Odebranie uprawnień

Zdarza się, że członek administracji przekracza swoje uprawnienia. Na drodze głosowania (nie dotyczy nieaktywnych Rollbacków oraz Moderatorów; takim użytkownikom biurokrata może odebrać uprawnienia bez głosowania, jeśli przyczyną tego jest brak aktywności) odebrane mogą zostać uprawnienia. Za odebraniem uprawnień musi być przynajmniej ponad 50% głosujących. W przypadku odebrania praw administratorom i biurokratom, taka decyzja musi zdobyć poparcie przynajmniej 80% głosujących.

Jako podstawę do rozpoczęcia głosowania o odebranie uprawnień zaliczają się:

 • Brak aktywności przez trzy miesiące (po dwumiesięcznej nieaktywności Rollbacków i moderatorów, biurokrata może odebrać uprawnienia przy powiadomieniu na tablicy danego użytkownika);
 • Łamanie regulaminu;
 • Nagminne nakładanie blokad "politycznych";
 • Ciągłe korzystanie z VisualEditora, przy wcześniejszym ostrzeżeniu;
 • Nieangażowanie się w sprawy społeczności;
 • Niewypełnianie swoich obowiązków;
 • Ciągły brak uprzejmości wobec członków społeczności (odmówienie pomocy początkującym użytkownikom, obrażanie).
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.