FANDOM


Rośliny tutaj należą do rodziny Reinforce-mint. Mogą zostać wzmocnione przez Reinforce-minta. Jednakże, Reinforce-mint nie może zostać ulepszony.

Wszystkie elementy (10)