FANDOM


Peashooter karta

Przykładowa karta - Peashooter

Karty to jeden z najważniejszych elementów rozgrywki w Plants vs. Zombies Heroes. Są one metodą walki pomiędzy stroną roślin i zombie. Gracze zbierają karty w celu tworzenia nowych, potężniejszych talii. W taliach nie można posiadać więcej niż 4 kopie danej karty.

Przegląd

W grze pojawiają się trzy różne rodzaje kart:

 • Fighters (wojownicy, postacie) - główny typ kart. Cechują się tym, że:
  • Mogą przebywać na jednym z pięciu rzędów, jednak:
   • Na każdym rzędzie może przebywać tylko jedna postać zombie oraz od jednej do dwóch postaci roślin (jeśli co najmniej jedna posiada umiejętność Team-Up, lub jeśli roślina z tą umiejętnością została zmieniona w inną, kiedy druga roślina znajdowała się na jej rzędzie).
   • Postacie nie mogą przebywać na rzędach z wodą, chyba że posiadają umiejętność Amphibious, nie licząc zmiany postaci na wodzie w inną, zamiany z pomocą umiejętności Mixed-Up Gravediggera czy też wykorzystania umiejętności Zombie High Divera.
  • Jako jedyne posiadają wartość zdrowia (Hpwpvzh) i mogą posiadać wartość siły (Siławpvzh).
   • W trakcie fazy walki, postacie które posiadają co najmniej 1Siławpvzh wykonują atak w kolejności, zaczynając od pierwszego rzędu od lewej, na ostatnim kończąc. Jeśli na rzędzie, na którym atakuje postać (większość atakuje tylko na swoim rzędzie, jednak są wyjątki), nie ma postaci przeciwnika, przeciwny bohater otrzymuje obrażenia równe wartości siły. Jeśli jakaś się znajduje, to ona otrzymuje te obrażenia, a w wypadku roślin z Team-Up obrażenia otrzymuje roślina znajdująca się z przodu (nie dotyczy to postaci z umiejętnością PvZH StrikethroughStrikethrough, których ataki potrafią zadawać obrażenia wszystkim postaciom przeciwnika na rzędach, na których atakują, a także bohaterowi przeciwnika jednocześnie). Zombie zawsze atakują pierwsze, po czym atak wykonują rośliny, nawet jeśli atak zombie na ich rzędzie je zniszczył (w takim wypadku zostają zniszczone po swoim ataku).
   • Postacie zostają zniszczone, jeśli wartość ich zdrowia osiąga 0Hpwpvzh. To sprawia, że są usuwane z gry. Wartość zdrowia spada, gdy postacie otrzymują obrażenia lub gdy zostają na nich użyte karty zmniejszające statystyki. W wypadku niektórych kart wartość zdrowia może zastąpić wartość siły podczas ataku.
  • W wypadku zombie postacie są grane na samym początku tury. Inne typy kart nie mogą być wtedy grane przez bohatera zombie. Rośliny z kolei grają swoimi postaciami bezpośrednio po fazie grania postaciami zombie; postacie roślin mogą być grane razem z innymi typami kart.
 • Tricks (sztuczki) - karty, które po zagraniu wywołują podany efekt, po czym znikają z gry. Sztuczki roślin są grane w tej samej fazie co inne karty roślin, podczas gdy sztuczki zombie mogą być grane tylko po fazie gry roślin, czyli bezpośrednio przed fazą walki.
 • Environments (środowiska) - rodzaj kart, który został dodany w aktualizacji Galactic Gardens. Środowiskami można grać tylko na naziemnych rzędach (rzędach, które nie są wzniesieniami ani rzędami wodnymi) i dają tym rzędom specjalne właściwości. Na każdym naziemnym rzędzie może znajdować się tylko jedno środowisko; zagranie środowiskiem na rzędzie, na którym znajduje się już jakieś powoduje zniszczenie starego środowiska i usunięcie go z gry. W wypadku większości środowisk jest to jedyny sposób na zniszczenie ich. Środowiska są grane w tych samych fazach co sztuczki.

Specjalnym rodzajem kart są Superpowers (supermoce). Są to karty kosztujące 1PvZH Słońce/1PvZH Mózg, których nie można zbierać ani dodawać do talii. Supermoce są jednocześnie jednego z trzech powyższych rodzajów kart (najczęściej są to sztuczki). Cztery supermoce są przypisane do każdego bohatera, z czego jedna jest unikatową, główną supermocą danego bohatera, a trzy pozostałe są dzielone z innym bohaterem (wyjątkami są supermoce Beta-Carrtotiny i Huge-Gigantacusa, których wszystkie cztery są dla nich ekskluzywne, wciąż jednak posiadają własne główne supermoce). Jedna z tych czterech supermocy jest dawana obu bohaterom do ręki na początku gry, podczas gdy pozostałe trzy pozostałe trzy można otrzymać poprzez Super-Block. Wtedy można natychmiastowo zagrać tą supermocą za darmo lub włożyć do ręki. Większość kart nie może wyczarować supermocy, z wyjątkiem kart, których umiejętność ma za zadanie dawać właśnie je.

Statystyki

Wszystkie karty posiadają pewne statystyki:

 • Class (klasa) - ustala, do talii których bohaterów można dodawać daną kartę. Każdy bohater roślin i zombie należy do dwóch różnych klas, co pozwala na łączenie kart i możliwych kombinacji między kartami z obu klas.
 • Tribe (podział) - cecha określająca przynależność danej karty. Opisuje ona, jaki jest rodzaj oraz typ danej karty. Umiejętności niektórych kart mają specjalny wpływ na karty danego typu, np. Smackadamia po zagraniu daje wszystkim Orzechom na polu gry dodatkowe 2Hpwpvzh, w tym sobie, ze względu na to, że sam jest Orzechem.
 • Cost (koszt) - ustala, ile słońc/mózgów gracz musi wydać w celu zagrania danej karty.
 • Strength (siła) - cecha ekskluzywna dla postaci; ustala obrażenia zadawane przez postać podczas ataku.
 • Health (zdrowie) - cecha ekskluzywna dla postaci; ustala ilość obrażeń, które postać musi otrzymać by została zniszczona.
 • Abilities (umiejętności) - ustala dodatkowe efekty wywoływane przez daną kartę. Posiadają je wszystkie sztuczki i środowiska. W wypadku postaci większość posiada umiejętności, jednak istnieją postacie ich pozbawione (na przykład Drum Major).
 • Rarity (rzadkość) - ustala, jaka trudne jest zdobycie danej karty oraz zestaw kart, do którego należy.

Umiejętności specjalne

Niektóre umiejętności posiadane przez karty są opisane skrótowo w postaci słów-kluczy. Poniżej znajduje się lista takich umiejętności:

Afterlife (usunięta)

Umiejętność ta była ekskluzywna dla zombie.

Gdy zombie z tą umiejętnością został zniszczony, dawał do ręki bohatera zombie kartę z niemal identycznymi statystykami do swoich początkowych, jednak bez umiejętności Afterlife.

Umiejętność usunięto w aktualizacji 1.16.10.

Opis w grze

When this is destroyed, you can play it a second time

TŁUMACZENIE

Gdy zostanie zniszczony, możesz nim zagrać drugi raz

Amphibious

Karty z tą umiejętnością mogą być grane lub przesuwane na wodne rzędy.

Opis w grze

Play on Water or Land

TŁUMACZENIE

Graj na wodzie lub lądzie

PvZH Anti-HeroAnti-Hero x

Postacie z tą umiejętnością otrzymują premię do siły równą wartości x gdy na ich rzędzie nie ma postaci przeciwnika, czyli gdy mają możliwość atakowania bohatera. Premia ta znika automatycznie gdy na ich rzędzie pojawi się postać przeciwnika.

Opis w grze

+xSiławpvzh when no Zombies/Plants are here

TŁUMACZENIE

+xSiławpvzh gdy na tym rzędzie nie ma zombie/roślin

PvZH ArmoredArmored x

Gdy postać z tą umiejętnością ma otrzymać obrażenia, obrażenia te są redukowane o wartość x. Jeśli ich wartość nie przekracza wartości tej umiejętności, postać nie otrzymuje żadnych obrażeń. Umiejętność ta nie redukuje jednak mocy kart zmniejszających statystykę zdrowia, takich jak Water Balloons czy Extinction Event.

Opis w grze

Reduce damage to this by x

TŁUMACZENIE

Redukuje zadawane mu obrażenia o x

Bounce

Umiejętność ta pozwala usunąć postać lub środowisko z pola gry i przywrócić ją do ręki właściciela tej karty. Przywrócone postacie odzyskują swoje początkowe statystyki. To oznacza, że jakiekolwiek premie i otrzymane umiejętności zostają utracone.

Opis w grze

Put it back in its owner's hand

TŁUMACZENIE

Włóż ją z powrotem do ręki jej właściciela

BullseyeBullseye

Ataki postaci z tą umiejętnością skierowane w bohatera nie wpływają na jego Super-Block Meter; nie ładują go i nie mogą zostać zablokowane. We wcześniejszych wersjach gry umiejętność ta nosiła nazwę Truestrike.

Opis w grze

Doesn't charge the opponent's Block Meter

TŁUMACZENIE

Nie ładuje Super-Block Metera przeciwnika

Conjure

Umiejętność ta daje do ręki określonego bohatera podaną ilość losowych kart z całej gry, które spełniają określone w opisie umiejętności warunki i są po stronie tego bohatera. Supermoce są wykluczone, chyba że umiejętność Conjure ma dawać właśnie je.

Opis w grze

Gain a random card of this type

TŁUMACZENIE

Daje do twojej ręki losową kartę tego typu

PvZH DeadlyDeadly

Umiejętność ekskluzywna dla zombie.

Zombie z tą umiejętnością niszczy automatycznie każdą postać, którą zdoła zranić. Nie ma to wpływu na bohaterów.

Opis w grze

Destroy any Plant or Zombie this hurts

TŁUMACZENIE

Niszczy każdą roślinę lub zombie którego zrani

Dino-Roar

Postać używa umiejętności określonej przez Dino-Roar za każdym razem gdy gracz otrzymuje kartę. W to zalicza się dobieranie kart lub ich wyczarowywanie.

Opis w grze

Use this ability when you draw a card

TŁUMACZENIE

Używa tej umiejętności gdy dobierasz kartę

Double Strike

PvZH Double Strike

Ikona

Umiejętność ekskluzywna dla roślin.

Roślina z tą umiejętnością wykonuje Dodatkowy Atak po fazie walki na jej rzędzie, o ile zdoła tą fazę przetrwać. Mimo że ikona umiejętności nie znajduje się przed nazwą, umiejętność ta posiada ikonę, która ukazuje się na miejscu wartości siły, co wskazuje, która postać ją posiada.

Opis w grze

After combat here: This does a Bonus Attack

TŁUMACZENIE

Po walce na tym rzędzie: Wykonuje Dodatkowy Atak

x Evolution

Postacie z tą umiejętnością mogą zostać zagrane na innej postaci, która spełnia podany warunek x. Wliczają się w to postacie przebywające na wodnych rzędach, nawet jeśli postać z tą umiejętnością nie posiada umiejętności Amphibious. Postacie, na której zostaną one zagrane, znikają z gry, w zamian jednak zostanie aktywowana umiejętność określona przez Evolution. Jeśli umiejętność ta zostanie wykorzystana, wokół tej postaci będzie unosić się zielona aura.

Opis w grze

Play this on a x to use this ability

TŁUMACZENIE

Zagraj tą kartą na x by aktywować tą umiejętność

PvZH Freeze IconFreeze

Niektóre karty mogą nałożyć na określone postacie efekt zamrożenia. To sprawia, że następny atak, który miałby być przez nie wykonany, nie będzie miał miejsca, czyli obrażenia nie zostaną zadane. W to zaliczają się zwyczajne ataki wykonywane w fazie walki oraz te dodatkowe, wywoływane przez umiejętności.

Opis w grze

That Zombie/Plant skips its next attack

TŁUMACZENIE

Ten zombie/Ta roślina pomija swój następny atak

PvZH FrenzyFrenzy

Umiejętność ekskluzywna dla zombie.

Gdy zombie zniszczy roślinę w wyniku swojego ataku, a przy tym sam zdoła przetrwać, wykona Dodatkowy Atak. Umiejętność ta nie aktywuje się, gdy zombie zniszczy roślinę w inny sposób.

Opis w grze

When this destroys a Plant, it attacks again

TŁUMACZENIE

Gdy zniszczy roślinę, atakuje ponownie

Fusion

Na postaci z tą umiejętnością mogą zostać zagrane inne postacie będące po jej stronie, o ile nie są to zombie posiadające umiejętność Gravestone. Można to robić również, gdy postać ta znajduje się na wodnym rzędzie, nawet jeżeli postać, która ma być zagrana na takiej karcie nie posiada umiejętności Amphibious. Zrobienie tego usunie tą postać, ale aktywuje umiejętność określoną przez Fusion. Po aktywacji ukazuje się pod postacią, która ją zastąpiła, w zielonym/fioletowym kolorze, w zależności od strony.

Opis w grze

Play a Plant/Zombie on this to use this ability

TŁUMACZENIE

Zagraj roślinę/zombie na tej karcie by aktywować tą umiejętność

Gravestone

Umiejętność ekskluzywna dla zombie.

Zombie z tą umiejętnością po zagraniu pojawia się w formie grobu - bohater roślin nie widzi, jaki to zombie oraz ile mózgów kosztowało jego zagranie. Zombie ujawnia się dopiero w fazie sztuczek zombie, czyli po fazie gry roślin. Środowisko Graveyard sprawia, że każdy zombie zagrany na jego rzędzie jest traktowany jak zombie z tą umiejętnością. Można też ręcznie schować zombie znajdującego się już na polu gry za pomocą niektórych kart. Grób jest całkowicie odporny na ataki oraz na większość umiejętności, z wyjątkiem tych zamierzonych do działania przeciw grobom, a mianowicie:

 • Grave Buster i Blockbuster - niszczą groby razem z zombie w środku;
 • Spyris - pozwala bohaterowi roślin sprawdzać, jakie zombie są ukryte w grobach;
 • Cool Bean - PvZH Freeze IconZamraża zombie, które znajdowały się w grobie, przez co nie mogą wykonać następnego ataku po ujawnieniu;
 • Grave Mistake - Cofa zombie ukrytego w grobie do ręki bohatera zombie.

Opis w grze

Hides in a Gravestone until it's time for Tricks

TŁUMACZENIE

Chowa się w grobie do pory na sztuczki

Hunt

Postać z tą umiejętnością automatycznie przenosi się na rząd, na którym została stworzona lub zagrana postać przeciwnika, pod warunkiem że może się tam przenieść.

Opis w grze

When a Zombie/Plant is played, this Plant/Zombie moves there

TŁUMACZENIE

Gdy zombie/roślina zostanie zagrany/zagrana, ta roślina/ten zombie tam się przenosi

PvZH OvershootOvershoot x

Umejętność ekskluzywna dla zombie.

Zombie z tą umiejętnością zadaje bohaterowi roślin obrażenia równe wartości x przed fazą walki na swoim rzędzie. Nie zalicza się to jako zwyczajny atak.

Opis w grze

Before combat here, do x damage to the Plant Hero

TŁUMACZENIE

Przed walką na tym rzędzie, zadaje x punktów obrażeń bohaterowi roślin

Splash Damage x

Umiejętność ekskluzywna dla roślin.

Gdy roślina z tą umiejętnością wykonuje atak, zadaje również obrażenia równe wartości x zombie znajdującym się na sąsiadujących rzędach. Umiejętność ta nie jest w stanie zadawać obrażeń bohaterom zombie. Zmiana statystyki siły nie ma wpływu na tą umiejętność, chyba że siła rośliny osiągnie zero (co sprawia, że nie wykonuje ataków, uniemożliwiając w ten sposób użycie umiejętności).

Opis w grze

When this attacks, it also deals x damage to Zombies next door

TŁUMACZENIE

Gdy atakuje, zadaje również x punktów obrażeń zombie na sąsiadujących rzędach

PvZH StrikethroughStrikethrough

Ataki postaci z tą umiejętnością są w stanie ranić wszystkie postacie przeciwnika na rzędach, na których atakują, oraz bohatera przeciwnika jednocześnie.

Opis w grze

Hits the Zombie here and the Zombie Hero

TŁUMACZENIE

Atakuje zombie na tym rzędzie i bohatera zombie

Hits all Plants here and the Plant Hero

TŁUMACZENIE

Atakuje wszystkie rośliny na tym rzędzie i bohatera roślin

Team-Up

Umiejętność ekskluzywna dla roślin.

Rośliny z tą umiejętnością mogą przebywać na rzędzie zajętym przez inną roślinę, niezależnie od tego, czy ta druga posiada tą umiejętność.

Opis w grze

You can fit two Plants here

TŁUMACZENIE

Możesz zmieścić dwie rośliny na tym rzędzie

PvZH UntrickableUntrickable

Postacie z tą umiejętnością są odporne na wszelkie efekty sztuczek przeciwnika. Umiejętność nie ma wpływu na sztuczki będące po stronie postaci z tą umiejętnością.

Opis w grze

Unaffected by Zombie/Plant Tricks

TŁUMACZENIE

Odporny na sztuczki zombie/roślin

Wyróżniające się umiejętności

Poniżej znajduje się lista umiejętności, które nie są opisane w postaci słów-kluczy, ale wyróżniają się od typowych umiejętności:

Atakowanie używając zdrowia

PvZH Atak zdrowiem

Ikona

Gdy postać z tą umiejętnością atakuje, wykonywany atak zadaje obrażenia równe wartości zdrowia posiadanego przez postać zamiast wartości posiadanej przez nią siły. W wypadku fazy ataku, gdy na rzędzie z rośliną posiadającą tą umiejętność znajduje się zombie, atak zombie nie zmniejszy wartości obrażeń ataku rośliny (jej atak zada obrażenia równe wartości zdrowia, którą roślina posiadała bezpośrednio przed atakiem tego zombie). Umiejętności biorące pod uwagę siłę postaci ignorują tą umiejętność. Posiada ona własną ikonę, ukazującą się na miejscu wartości zdrowia, co wskazuje, która postać ją posiada.

Bonus Attack

Postać wykonuje nadprogramowy atak poza tym, który jest standardowo wykonywany w fazie walki. Jest to również element umiejętności Double Strike oraz PvZH FrenzyFrenzy. Wing-Nut i Bonus Track Buckethead uniemożliwiają działanie tej umiejętności na postaciach przeciwnika jeśli znajdują się na polu gry.

Can't be hurt (nie można zranić)

PvZH Cant be hurt

Ikona

Postać z tą umiejętnością (w wypadku supermocy Uncrackable może być to również bohater roślin) jest całkowicie niewrażliwa na obrażenia. Nie zapewnia to jednak odporności na umiejętności niszczące lub zmniejszające statystyki postaci. Umiejętność ta posiada własną ikonę, która ukazuje się na miejscu wartości zdrowia, dzięki czemu wskazuje, która postać ją posiada. We wcześniejszych wersjach gry była to jedna z umiejętności określanych słowem-kluczem - nosiła nazwę Shielded.

Destroy (niszczenie)

Natychmiastowo niszczy postać lub środowisko, usuwając je z gry.

Draw a card (dobieranie karty)

Daje do ręki bohatera kartę lub kilka kart z jego talii. Umiejętność nie może być wykorzystana jeśli w ręce bohatera znajduje się już maksymalna ilość kart.

Gain (dawanie do ręki)

Daje do ręki bohatera określoną kartę. Jest to zaliczane jako umiejętność Conjure, mimo że umiejętność ta nie jest opisana tym słowem-kluczem.

Heal (leczenie)

Pozwala bohaterowi lub postaci odzyskać określoną ilość zdrowia, która została utracona w wyniku otrzymania obrażeń. Sneezing Zombie uniemożliwia roślinom korzystanie z tej umiejętności.

Make (tworzenie)

Tworzy na polu gry określoną postać lub środowisko, bądź też losową kartę spełniającą pewien warunek. Stworzenie karty zalicza się jako zagranie nią.

Move (przesuwanie)

Pozwala przenieść postać na inny rząd od tego, na którym obecnie się znajduje. Nie można przesuwać postaci na wodne rzędy, chyba że posiada ona umiejętność Amphibious. Umiejętności niektórych postaci aktywują się przy przesunięciu, tak samo jak w wypadku zagrania postacią na określonym rzędzie.

Shuffle into your deck (wsuwanie do talii)

Karta z tą umiejętnością dodaje to talii gracza pewną ilość określonych kart. To oznacza, że są dodawane w losowe miejsca w kolejce kart, które gracz może dobrać.

Transform into (zmienianie w)

Umiejętność ta zastępuje postać inną, określoną lub spełniającą określony warunek postacią. Zmieniona postać znika z gry, jednak nie zalicza się to jako jej zniszczenie. Zmiana jednak zalicza się jako zagranie nową postacią.

Rzadkości

Niektóre karty zdobywa się trudniej od innych. Zależy od tego głównie rzadkość tych kart. Od sposobu ich zdobycia zależy również zestaw kart, do którego należą.

Zestawy dostępne w grze:

 • Basic - karty z tego zestawu są zdobywane przez gracza na początku jego gry. Kart z tego zestawu nie można zdobywać w pakietach.
 • Premium - karty z tego zestawu można zdobyć głównie z Premium Packów. Składają się na niego karty z najwcześniejszych wersji gry.
 • Galactic - karty z tego zestawu zostały dodane w aktualizacji Galactic Gardens. Są dostępne głównie w pakietach Galactic Gardens.
 • Colossal - karty z tego zestawu zostały dodane w aktualizacji Colossal Fossils. Są dostępne głównie w pakietach Colossal Fossils.
 • Triassic - karty z tego zestawu zostały dodane w aktualizacji Triassic Triumph. Są dostępne głównie w pakietach Triassic Triumph.
 • Token - kart tych nie można posiadać w kolekcji; jedynym sposobem na zdobycie ich są umiejętności innych kart. Z tego powodu nie posiadają własnej rzadkości.

Rzadkości kart:

 • Common (pospolite) - tej rzadkości są wszystkie karty z zestawu Basic.
 • Uncommon (niepospolite) - najpospolitsze karty które można zyskać w pakietach. W standardowych pakietach zawierających 6 kart, 3-5 z nich powinny być tej rzadkości.
 • Rare (rzadkie) - rzadszy rodzaj karty. W standardowych pakietach, jedna z kart jest gwarantowaną Rzadką kartą.
 • Super-Rare (super-rzadkie) - karta o tej rzadkości nie jest gwarantowana w standardowym pakiecie. Nadal można jedną otrzymać - szansa w standardowych pakietach wynosi 30%.
 • Legendary (legendarne) - najrzadsze karty jakie można otrzymać. Szansa na otrzymanie jednej z takich kart jest jeszcze mniejsza od kart Super-Rzadkich - 10% w standardowych pakietach. Postacie o tej rzadkości, jeśli nie posiadają umiejętności Gravestone, aktywują po zagraniu specjalną animację bohatera przeciwnika, ukazującą jego zaskoczenie, przy tym samym aktywując animację radości (tą, która jest aktywowana gdy bohater przeciwnika zostaje trafiony atakiem za co najmniej 4 punkty obrażeń) bohatera, po którego stronie jest.
 • Event - specjalny rodzaj rzadkości; karty o rzadkości Event nie należą do żadnego zestawu. Zamiast tego można je odblokować w Weekly Eventach lub kupując specjalne, ograniczone czasowo pakiety za prawdziwe pieniądze.

Główne supermoce bohaterów są oznaczone jako Premium - Legendary, podczas gdy pozostałe supermoce są oznaczone jako Super-Rare.

Zdobywanie kart

Karty, które nie są supermocami lub tokenami, można zdobyć w następujące sposoby:

 • Pakiety kart - gracz może kupować za klejnoty lub prawdziwe pieniądze pakiety kart zawierające ich określoną ilość; karty w pakietach są zazwyczaj losowane, jednak niektóre gwarantują dane karty. Najbardziej podstawowe pakiety to pakiety powiązane z danymi ich zestawami. Istnieją jednak inne pakiety, takie jak pakiety z kartami dla danego bohatera, kartami o określonej przynależności lub gwarantujące określoną kartę. Niektóre z nich są dostępne przez ograniczony czas.
 • Cotygodniowe wydarzenia - większość kart o rzadkości "Event" można odblokować poprzez "Weekly Eventy". Polegają one na tym, że w trakcie tygodnia gracz może zbierać kupony (Tickets) (PvZH Ticket) poprzez wygrywanie rozgrywek. Po zdobyciu 1200 kuponów, gracz otrzymuje jedną kopię karty, której dotyczy wydarzenie.
 • Tworzenie kart - Gracz może tworzyć karty za pomocą iskier (Sparks) (PvZH Spark). Jest to specjalny typ zasobów, który otrzymuje się przy przetwarzaniu kart. Gracz może przetworzyć niepotrzebne mu karty i utworzyć nowe z ich pomocą. Wartości kart zależą od ich rzadkości, są one następujące:
Rzadkość Koszt stworzenia Koszt przetworzenia
Common (pospolite) 25PvZH Spark Nie można przetworzyć
Unommon (niepospolite) 50PvZH Spark 15PvZH Spark
Rare (rzadkie) 250PvZH Spark 50PvZH Spark
Super-Rare (super-rzadkie) 1000PvZH Spark 250PvZH Spark
Legendary (legendarne) 4000PvZH Spark 1000PvZH Spark
Event 1000PvZH Spark
2000PvZH Spark
250PvZH Spark
500PvZH Spark

Ciekawostki

 • Nie ma żadnej rośliny z umiejętnościami PvZH DeadlyDeadly, Gravestone, PvZH FrenzyFrenzy ani PvZH OvershootOvershoot, a do tego nie mogą ich zdobyć.
 • Nie ma żadnego zombie z umiejętnościami Double Strike, Splash Damage ani Team-Up, a do tego nie mogą ich zdobyć.
 • PvZH Kilka umiejętności

  Zielona gwiazda

  Jeśli postać posiada co najmniej dwie umiejętności z ikoną ukazującą się na miejscu określonej statystyki (siły lub zdrowia), na miejscu tych ikon pojawia się specjalna ikona z zieloną gwiazdą.
 • Przed wersją 1.6.27, ikony umiejętności posiadających je nie pojawiały się na miejscu statystyk.
 • Przed wersją 1.2.11, karty były określane jako Teammates (członkowie drużyny).
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.