FANDOM


By zobaczyć wersję z gry Plants vs. Zombies: Garden Warfare, zobacz Buckethead Zombie (PvZ:GW).
By zobaczyć wersję z gry Plants vs. Zombies Adventures, zobacz Buckethead Zombie (PvZA).

Buckethead Zombie i jego wszystkie warianty to zombie występujące w Plants vs. Zombies i Plants vs. Zombies 2. Jest bardzo wytrzymały, potrafi wytrzymać 65 ataków groszkiem (dokładniej 64,25). Ma jednak słabość; możemy w prosty sposób zabrać mu wiadro z głowy, używając Magnet-shrooma.

Opis w Suburban Almanac

Plants vs. Zombies

BUCKETHEAD ZOMBIE

His bucket hat makes him extremely resistant to damage.

Toughness: high
Weakness: magnet-shroom

Buckethead Zombie always wore a bucket. Part of it was to assert his uniqueness in an uncaring world. Mostly he just forgot it was there in the first place.

TŁUMACZENIE

Buckethead Zombie

Jego nakrycie głowy z wiadra czyni go ekstremalnie odpornym na obrażenia.

Wytrzymałość: wysoka
Słabość: magnet-shroom

Buckethead Zombie zawsze nosił wiadro. Częściowo chodziło o to by ugruntować swoją unikalność w niezainteresowanym świecie. Głównie jednak dlatego, że zapomniał że w ogóle je nosi w pierwszej kolejności.

Plants vs. Zombies 2

Buckethead Zombie

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His bucket hat makes him extremely resistant to damage.

There was a time when Buckethead Zombie was hailed as a zombie genius for his innovative bucket-on-head strategy. It's been a few years, though, and zombies wonder if he's got any surprises left. His secret? He doesn't.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Jego nakrycie głowy z wiadra czyni go ekstremalnie odpornym na obrażenia.

Był taki czas kiedy Buckethead Zombie został okrzyknięty geniuszem zombie za jego innowacyjną strategię z-wiadrem-na-głowie. Minęło jednak parę lat, a zombie zastanawiają się czy ma jeszcze jakieś niespodzianki. Jego sekret? Nie ma.

Buckethead Mummy

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His sandy bucket greatly protects him from damage.

Buckethead Mummy Zombie graduated Magna Zom Louder from Zombie Academy where he learned to utilize his diaphragm during groaning lessons.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Podwyższona
Szybkość: Standardowa

Jego wiaderko na piasek świetnie ochrania go przed obrażeniami.

Buckethead Mummy Zombie ma doktorat z Magna Zom Lounder od Akademii Zombie, gdzie nauczył się wykorzystywać swoją przeponę na lekcjach jęczenia.

Buckethead Pirate

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His sturdy wooden bucket provides excellent protection from damage.

Buckethead Pirate Zombie is looking for his bucket. Have you seen it? It's where? Up where? Speak up, he can't hear you.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Jego trwałe drewniane wiadro zapewnia wspaniałą ochronę przed obrażeniami.

Buckethead Pirate Zombie szuka swojego wiadra. Widziałeś je? Jest gdzie? Na górze? Mów głośniej, on cię nie słyszy.

Buckethead Cowboy

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His chili pot hat makes him greatly resistant to damage.

A five-time winner of the temporal chili cook-off. Those Egyptian zombies don't know their chili, but Cowboys love their beans. The more you eat, the more you brains.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Podwyższona
Szybkość: Standardowa

Jego garnek na chili czyni go silnie odpornym na obrażenia.

Pięciokrotny zwycięzca konkursu na gotowanie chili. Egipskie zombie nie poznały nigdy ich chili, a kowboje uwielbiają swoje fasolki. Im więcej zjesz, tym więcej mózgów zjesz.

Future Buckethead Zombie

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His techno-bucket greatly increases his protection from damage.

Other zombies call him old-fashioned for being nostalgic for the year 2008. It was a simpler time when brains were brains, zombies were zombies, and those punk plants kept to themselves.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Jego techno-wiadro silnie zwiększa jego ochronę przed obrażeniami.

Inne zombie nazywają go staromodnym ze względu na bycie nostalgicznym względem roku 2008. To były prostsze czasy kiedy mózgi były mózgami, zombie były zombie, a te irytujące rośliny trzymały się swoich spraw.

Buckethead Peasant

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His forged bucket provides great protection from damage.

None of the other zombies seem to understand just how versatile Buckethead Peasant's choice of headwear is. Sure, his bucket makes for a great battle helmet. But just last night, he cooked a truly divine stew in it. And next time you see his band, check out what he's using for a kick drum.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Jego wykute wiadro zapewnia świetną ochronę przed obrażeniami.

Żaden inny zombie nie zdaje się rozumieć jak wszechstronne jest nakrycie głowy wyboru Buckethead Peasanta. Pewnie, jego wiadro świetnie służy jako hełm bitewny. Ale ostatniej nocy, ugotował w nim naprawdę boską zupę. A następnym razem gdy zobaczysz go z jego kapelą, zobacz co wykorzystuje jako bęben do perkusji.

Pompadour Buckethead

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His scallop shelled bucket gives him great resistance to damage.

Pompadour Buckethead tried to learn to play the ukelele. He figured it would be easier to learn than the guitar on account of how small it is. But his stiff fingers ... they just weren't made for it. Now he just bangs on his bucket. And he's not half-bad either.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Jego muszelkowe wiadro daje mu świetną ochronę przed obrażeniami.

Pompadour Buckethead próbował nauczyć się grać na ukulele. Stwierdził, że będzie to łatwiejsze niż nauka gry na gitarze, ze względu na to, jak małe ono jest. Ale jego zesztywniałe palce... po prostu nie były do tego stworzone. Teraz zwyczajnie gra na swoim wiaderku. I nie idzie mu to wcale źle.

Bikini Buckethead

Toughness: Hardened
Speed: Basic

Her scallop shelled bucket provides great protection from damage.

Bikini Buckethead had big ambitions. She wanted to do more than lurch around on a beach all day. Her life's dream: to perform internationally with a synchronized swimming team. Sadly, the nose plug was her undoing. If she only had a nose...

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Jej muszelkowe wiadro daje jej świetną ochronę przed obrażeniami.

Bikini Buckethead miała wielkie ambicje. Chciała robić coś więcej niż tylko łazić po plaży cały dzień. Jej życiowe marzenie: występować międzynarodowo razem z drużyną pływaków synchronicznych. Niestety, zatyczka do nosa to zrujnowała. Gdyby tylko miała nos...

Cave Buckethead Zombie

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His stone "bucket" hat provides great protection from damage.

Cave Buckethead Zombie likes rocks. He likes rocks A LOT. He strapped a rock to his head and called it a bucket. None of the other Cave Zombies know a "bucket" is, but they like his style.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Jego kamienne "wiadro" zapewnia świetną ochronę przed obrażeniami.

Cave Bucketehead Zombie lubi skały. BARDZO lubi skały. Przyczepił sobie skałę do głowy i nazwał ją wiadrem. Inne Cave Zombie nie wiedzą, co to jest "wiadro", ale lubią jego styl.

Buckethead Adventurer Zombie

Toughness: Hardened
Speed: Basic

His rugged bucket provides considerable protection from damage.

Buckethead Adventurer's greatest discovery was that one morning, without warning or reason, there was a bucket on his head.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Postawowa

Jego konserwujące wiadro zapewnia użyteczną ochronę przed obrażeniami.

Największym odkryciem Buckethead Adventurera było to, że pewnego poranka, bez żadnego ostrzeżenia ani powodu, na jego głowie było wiadro.

Neon Buckethead

Toughness: Hardened
Speed: Basic

Buckets absorb damage because that's just what they do.

Neon Buckethead Zombie had to go all the way to the dump to find a headband he really liked.

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Wiadra absorbują obrażenia, ponieważ właśnie to robią.

Neon Buckethead Zombie musiał przejść całą drogę na wysypisko żeby znaleźć opaskę na głowę która mu się naprawdę spodobała.

Jurassic Buckethead

Toughness: Hardened
Speed: Basic

Crude drawings of buckets provide as much protection as the real thing.

The real question, the burning mystery, is: where did he find blue fur for his outfit?

TŁUMACZENIE

Wytrzymałość: Utwardzona
Szybkość: Podstawowa

Kiepskie rysunki wiader zapewniają równie dużą ochronę co prawdziwe wiaderka.

Prawdziwym pytaniem, niezwykłą tajemnicą, jest: gdzie on znalazł niebieskie futro na swój strój?

Występowanie

Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies 2

Strategie

Plants vs. Zombies

Buckethead jest bardzo potężnym zombie. Polecane jest stawianie przeciwko niemu 2 Repeater + Snow Pea. Przy takiej formacji ofensywnej nie powinien przejść dalej niż na 4 pole od strony drogi. Można także zastosować przeciwko niemu Wall-nuta lub Potato Mine.

Plants vs. Zombies 2

W tej grze Buckethead jest mało groźnym zombie, z powodu tego, iż możemy tu spotkać nieumarłych mogących w szybszy i bardziej efektywny sposób dostać się do naszego domu. Warto jednak pamiętać, że wciąż dobre są na niego Potato Mine'y i Repeatera. W poziomach typu endless, powinniśmy stawiać przeciw niemy Winter Melona.

Galeria

Buckethead Zombie Plants vs. Zombies Wiki posiada grafiki dla strony Buckethead Zombie.

By obejrzeć te obrazy, kliknij ten link.

Buckethead Zombie

Ciekawostki

Informacje ogólne

  • W niektórych materiałach promocyjnych możemy zobaczyć go bez czerwonego krawatu.
  • Gdy pierwszy raz go zauważymy na wiadrze jest plamka krwi być może też farba.

Charakterystyczne dla Plants vs. Zombies

  • Tree of Wisdom mówi, że Buckethead jest pięciokrotnie twardszy niż zwykły zombie. Jest to nieprawda, bo Wiadrogłowy ma 6,5x większą wytrzymałość.
  • Jego wiadro można kupić w Sklepie Xbox Live i używać jako awatar za 160 Microsoft Points.
  • Jest pierwszym zombie zawierającym obiekty z metalu.

Charakterystyczne dla Plants vs. Zombies 2

Zobacz też